Hibeler

MENU

Erasmus+ Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibeleri
(2014-2021)

Erasmus Programı 2014-2015 akademik yılından başlamak üzere 2020-2021 akademik yılı sonuna kadar Erasmus+ olarak hareketlilik faaliyetlerine devam edecektir. Avrupa Komisyonunun yaptığı ülke gruplandırmaları temelinde, Türkiye Ulusal Ajansının belirlediği aylık hibe tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir:

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi €


I. Grup Program Ülkeleri

 • Avusturya
 • Danimarka
 • Finlandiya
 • Fransa
 • İrlanda
 • İtalya
 • Lihtenştayn
 • Norveç
 • İsveç
 • Birleşik Krallık


500


II. Grup Program Ülkeleri

 • Belçika
 • Hırvatistan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Kıbrıs Rum Kesimi
 • Almanya
 • Yunanistan
 • İzlanda
 • Lüksemburg
 • Hollanda
 • Portekiz
 • Slovenya
 • İspanya
 • Türkiye


400 €
III. Grup Program Ülkeleri

 • Bulgaristan
 • Estonya
 • Macaristan
 • Letonya
 • Litvanya
 • Malta
 • Polonya
 • Romanya
 • Slovakya
 • Makedonya

300 €

2013-2014 Akademik Yılı Hibe Tutarları için lütfen tıklayınız.

Öğrenciye Yapılacak Ödeme
Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan süreye hareketliliğin başlangıç ve bitiş günleri de dahil edilir. Üniversitenin Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılım sağlamayarak başarısız olan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemenin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutar, hibe kaynaklarına iade edilir.

Ulusal Hibe ve Burslar
Yükseköğretim kurumu, Erasmus hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurt dışında öğrenim gördükleri Erasmus öğrenciliği suresi zarfında, halihazırda aldıkları bursların ve kredilerin devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kazanım öğrencinin yurt dışındaki öğrenimi sırasında ne sonlandırılabilir, ne kesintiye uğratılabilir ne de azaltılabilir. Yükseköğretim kurumları ulusal burs veya kredi başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin Erasmus hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez. Ulusal burslara veya kredilere başvuru hakkını kazanamayan öğrenciler de Erasmus hibesine müracaat edebilirler.