Giden Öğrenci Prosedürü

MENU

Sınavdan başarılı olup, programdan yararlanma hakkını kazanan öğrenci öncelikle kendi bölümünün Erasmus Koordinatörü ile gidebileceği ülke ve üniversiteler hakkında konuşmalıdır. Öğrenciler bölüm koordinatörleri tarafından, aldıkları Erasmus puanı, dil puanı ve Erasmus anlaşma koşulları göz önünde bulundurularak üniversitelere yerleştirilirler. Fakülte koordinatörleri öğrencilerin yerleştirildikleri üniversiteleri Erasmus Koordinatörlüğü'ne bildirirler. Koordinatörlük listelerin anlaşmalara uygunluğunu kontrol ederek, öğrencilerin yerleştirildikleri üniversitelere "nomination"larını gerçekleştirir. Yapılan nomination kopyası öğrenciye ve fakülte koordinatörüne gönderilir.

Öğrencinin yerleştirildiği üniversiteye başvuru süreci

  1. Öğrenci yerleştirildiği üniversitenin web sayfasından Erasmus öğrencisi olarak ne yapması gerektiği konusunda bilgi almalı.
  2. Kayıt için gerekli gerekli olan tüm belgeleri (application form) doldurmalı ve üniversitenin sitesinde belirttiği biçimde, postayla ya da mail yoluyla karşı üniversiteye göndermelidir.
  3. Başvuru formuyla birlikte, gideceği üniversitede alacağı dersleri gösteren Learning Agreementbelgesini bölüm koordinatörü ile birlikte doldurmalı ve tüm ilgililere imzalatmalıdır.
  4. Bu işlemlerden sonra öğrenci gideceği üniversiteden “kabul mektubu”nun gelmesi beklemelidir.

Başvurusunu tamamladıktan sonra

  1. Kabul mektubu (Acceptance Letter) geldikten sonra, öğrenci vize başvurusunda bulunmalıdır. Vize için gerekli en son bilgi ve belgelerin toplanması öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencilerimize destek olmak için daha önce ilgili ülkeye gitmiş öğrencilerin deneyimlerini paylaştıkları Ülke Bilgileri sayfamızda vize için yararlı bilgiler vardır.
  2. Erasmus Koordinatörlüğü öğrenciye vizesini alabilmesi için Erasmus öğrencisi olduğunu ve alacağı hibe miktarını gösteren bir belge düzenler.
  3. Hibeden yararlanacak öğrencilerin, Vakıfbank'ın herhangi bir şubesinde kendi adlarına Avro hesabı açtırmaları ve hesap numaralarını taşıyan banka hesap cüzdanının fotokopisini Erasmus ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.
  4. Vizesini alan öğrencinin vizesinin fotokopisini Erasmus ofisine teslim etmesinden sonra, Öğrenci ve İstanbul Okan Üniversitesi arasında bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme yapılmadan ödeme yapılması mümkün değildir.

Harçsız Pasaport Başvurusu

Erasmus programından yararlanacak öğrencilerin harçsız pasaport alma veya uzatma hakkı bulunmaktadır. HARÇSIZ PASAPORT işlemleri Fakülte Dekanlıkları'na verilen bir dilekçe ile yapılmaktadır. Erasmus Koordinatörlüğü ile ilgisi yoktur! Birçok ülkede vize başvurusu sırasında en az bir yıllık süresi olan pasaport istendiği için pasaportu çok erken çıkarmak anlamlı değildir.

Erasmus prosedürüne ilişkin bilgi kataloğunu görüntülemek için tıklayınız.

Galeri