Eğitim Alma Hareketliliği

MENU

Kimler katılabilir?

 • Üniversitede tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak çalışan tüm idari ve akademik personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanabilir. Eğitim alma hareketliliğinde öncelik idari kadroda bulunan çalışanlara verilir.

Nerelere gidilebilir?

 • Gidilecek kurum/kuruluşun aşağıdaki seçeneklerden bir tanesine sahip olması gerekir:
  • Misafir olunacak kurum ECHE (Erasmus Charter) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu
  • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş.
   • Küçük, orta ve büyük ölçekli özel ya da kamu kurum/kuruluşu (sosyal girişimler dahil)
   • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu
   • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dahil olmak üzere sosyal bir ortak ya da çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
   • Araştırma enstitüsü
   • Vakıf
   • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede -okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimi de dahil olmak üzere.
   • Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK
   • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan bir kurum/kuruluş
  • Kurum/kuruluşun Program Ülkesinde yerleşik olması gerekir.

Faaliyetin Süresi Ne Kadardır?

 • Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay arasında olabilir. Faaliyetten faydalanma süresi, üniversiteye tahsis edilecek hibe ve göndermekle yükümlü olunan personel sayısı temelinde üniversite tarafından belirlenir.

Başvuru Süreci

 • Her Erasmus dönemi için eğitim alma hareketliliğine katılma çağrısı, üniversitenin toplu emaili ve Erasmus web sayfası aracılığıyla duyurulur. Bir akademik dönem içinde birden fazla çağrı yapılabilir ve başvuru son tarihi belirlenebilir.
 • Programa katılmak isteyen personel, eğitim almak istediği programa ilişkin bilgileri ve iş planını da içeren başvuru belgesini (bkz. başvuru belgeleri) Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim eder. Personelin alacağı eğitimin kendi mesleki alanında olması gerekir.
 • Erasmus Fakülte Koordinatörleri Kurulu tarafından belirlenmiş olan son tarih sonrasındaki ilk toplantıda başvurular aşağıdaki öncelikler çerçevesinde değerlendirilir.
  • İş planının mesleki alanıyla uyumu
  • B2 düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olmak (Dil yeterliği konusunda belge sunamayan çalışanlarla, Erasmus Fakülte Koordinatörleri kurulu İngilizce bir mülakat gerçekleştirir).
  • Daha önce programdan faydalanmamış olmak
  • Daha önce programdan faydalanmamış bir bölüm ya da birimden olmak

Sonuçların İlanı

Başvuranların yukarıdaki öncelikler gözetilerek yapılan değerlendirmelerin sonucu Erasmus web sayfasında ve başvuran kişilere gönderilen e-postalar aracılığıyla ilan edilir.


Eğitim Alma Hareketliliğine Katılması Onaylanan Personelin Hareketliliğe Katılma Prosedürü

 • Başvurusu ve iş planı kabul edilen personel gitmek istediği üniversite/kurum ile yazışarak, en az 2 günü kapsayacak Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması’nı eksiksiz olarak doldurmalıdır. Staff Mobility Training Agreement
 • Staff Mobility Training Agreement, hareketlilik öncesinde her iki kurum tarafından imzalanmalıdır (Taratılmış ve emaille yollanmış kopyalar kabul edilir).
 • Hareketliliğe katılacak personel, katılımının çalıştığı birim müdürü tarafından onaylandığı gösteren bir belgeyi Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.
 • Misafir olunacak kurumdan değişim tarihlerini gösteren bir davet mektubu talep edilir.
 • Kimlik veya pasaport fotokopisi
 • Hibeden yararlanılması için Vakıfbank'ın herhangi bir şubesinde kendi adlarına açılmış Avro hesabı ve hesap numaralarını taşıyan banka hesap cüzdanının fotokopisi

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılan Personelin Hareketlilik Sonrası Teslim Etmesi Gereken Belgeler

 • Misafir olunan kurumdan eğitim alma hareketliliğine katıldığını belirten katılım sertifikası getirilmelidir. Sertifika, eğitim alınan günleri açık bir şekilde belirtmek zorundadır. Hibe hesaplamasında getirilecek sertifikadaki eğitim alınan günler dikkate alınır.
 • Nihai Rapor
 • Ulaşım belgeleri (biniş kartları, pasaport giriş çıkış damgalarının bulunduğu sayfa vb.)