Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (İngilizce)

MENU

Türk turizm sektöründe başarılı bir yöneticinin akademik bilgi ve yabancı dil bilmenin yanı sıra, sektör gereksinimleri doğrultusunda gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmesi, iletişim yeteneklerini geliştirmiş olması zorunlu hale gelmiştir.

Buradan hareketle, kendi kişisel gelişiminin önemini kavramış, sorumluluk sahibi, sorun çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, sistem geliştirebilecek, çevrelerine saygı duyan mezunlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

‘Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce)’ programı kapsamında verilecek teorik ve uygulamalı dersler ile turizm ve otel işletmeciliği alanlarındaki güncel bilginin öğrenciye aktarılması ve derslerde bu alanlarda kullanılan teknolojilerin uygulamalı olarak gösterilmesi ile öğrencilerin bilgilendirilmesi söz konusu olacaktır. Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında öğrencilerin mezun olduktan sonra ihtiyaçlarının olacağı otel, acenta ve havayolu otomasyon sistemleri üniversitemiz laboratuvarlarında kuruludur ve dersler sırasında uygulamalı olarak öğrencilere aktarılacaktır.

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken kredi sayısı 120’dir. Bu 120 kredilik dersler içinde; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, ikinci yabancı dil dersleri de bulunmaktadır.

Dört yıllık program içinde öğrencilerin uzmanlık alanlarına yönelik olarak bir yarıyıl staj yapmaları öngörülmektedir. Ayrıca dördüncü yarıyıl sonu itibariyle 60 gün kesintisiz yaz stajı yapmaları zorunludur.

Mezun olabilmek için öğrencilerin stajlarını başarı ile tamamlamış olmaları; sekizinci yarıyıl sonunda programda yer alan tüm derslerinden başarılı olmaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 2.0/4.0 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olanlar ‘Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) Bölümü mezunu’ olurlar.