Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Turizm sektörü değişik istihdam olanakları yaratabilmektedir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu içerisinde yer alan Turizm ve Otelcilik Bölümü de, mezunlarının istihdamını kolaylaştıracak, hatta özellikle talep edilmelerini sağlayacak olanaklar sunmaktadır. Türk turizm sektöründe başarılı bir yöneticinin akademik bilgi ve yabancı dil bilmenin yanı sıra, sektör gereksinimleri doğrultusunda gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmesi, iletişim yeteneklerini geliştirmiş olması zorunlu hale gelmiştir. Buradan hareketle, kendi kişisel gelişiminin önemini kavramış, sorumluluk sahibi, sorun çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, sistem geliştirebilecek, çevrelerine saygı duyan mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Ders programları ve içerikleri, uluslararası standartların yanı sıra, Türkiye'nin de gereksinimleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz, İngilizcenin yanı sıra Rusça, Çince, Almanca ve Arapça dillerini öğrenme ve geliştirme şansına da sahiptirler. Öğrencilerimizin sektörle olan ilişkilerini güçlendirmek ve sektör deneyimlerini artırmak için zorunlu ya da gönüllü staj yapma olanağı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz Avrupa Birliği-Erasmus Programı çerçevesinde, anlaşmalı Üniversitelerle değişim programlarından ve ayrıca Üniversitemizde var olan yan dal ve çift anadal olanağından yararlanmaktadırlar.

Turizm ve Otelcilik Bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz, konularıyla ilgili, sektörde aranan çeşitli sertifikalara sahip olarak, ve özellikle konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat İşletmeleri gibi sektörün ana işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmekte, aynı zamanda kendi adlarına organizasyon düzenleme ve kendi işlerini kurabilme becerisini de kazanmaktadırlar.