Rusça Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı

MENU

Rusça Mütercim-Tercümanlık Programı, 2004-2005 Akademik Yılı’nda Çeviribilim Bölümü bünyesinde kurulan Türkiye’deki ilk Rusça Mütercim-Tercümanlık programıdır.

Rusça Mütercim Tercümanlık Programı’nın amacı, Rus dilinde iletişimin artık kaçınılmaz bir gereksinim olarak ortaya çıktığı günümüzde, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrasya bölgesi ülkeleri ile canlanan ilişkiler ve artan iş hacmi bağlamında turizmden inşaat sektörüne, gaz ithalatından tekstil ihracatına kadar pek çok alanda duyulan Rusça çevirmen ihtiyacını karşılayacak mesleki bilgi ve donanıma sahip çevirmenler yetiştirmektedir. Programımızdan mezun olan öğrenciler, Rusça’nın yanı sıra İngilizce, Almanca, Çince gibi dilleri de ikinci ve üçüncü yabancı dil olarak öğrenme şansına sahiptir. Çevirmen olabilmek için yalnızca dil bilmenin yeterli olmadığı düşünülürse, öğrencilerimizin bu dilleri de öğrenme şansına sahip olması, alanda farklılık yaratabilmelerini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin programımızda bilgi teknolojileri, çeviri ve bellek programlarına hakim olmalarını sağlayacak bir eğitimden geçmeleri iş yaşamına daha avantajlı olarak başlamalarını kolaylaştırmaktadır. Programımız Rusya Federasyonu ile eğitim ve kültürel alanlardaki işbirliğini çok kapsamlı olarak sürdürmektedir. Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi, Puşkin Devlet Dil Enstitüsü gibi Rusya’nın önde gelen yüksek öğretim kurumları ile yaptığımız protokoller çerçevesinde öğrenci değişimi programlarını yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz Puşkin Devlet Dil Enstitüsü’nün yaz kurslarına katılabilme ve Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Devlet Dilbilim Üniversitelerinde bir dönem eğitim alarak Rusça’yı kendi ortamında, öğrendikleri dilin kültürünün içerisinde geliştirme şansına sahiptirler.