Sosyoloji

MENU

Programın amacı, sosyolojide kullanılan ana kavramlar, teorik yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri konusunda öğrencilere sağlam bir temel sunmaktır. Bölümde verilen temel eğitim, seçmeli derslerle, stajlarla ve uygulamalı derslerle desteklenir. Sosyoloji mezunu olmak demek, giriş düzeyinden yöneticiliğe kadar çok çeşitli meslek ve işlerde yer almak; bunlarla ilgili araştırmak, eleştirel olarak yorumlayabilmek ve program geliştirebilmeyi başarmak demektir.