Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Sosyoloji Bölümünün ana hedefi, lisans düzeyinde uluslararası kalitede bir eğitim vermektir. Üniversitemizin 'dünyayla bütünleşmek, kamusal ve özel alanların öncelikli ihtiyaçlarına yanıt vermek ve aynı zamanda disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek' felsefesine uygun olarak bölüm mezunlarının farklı sektörlerde kullanabilecekleri, yararlı kavramsal, çözümleyici beceriler ve uzmanlıklar geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Sosyoloji programındaki derslerde öğrencilerimiz sosyolojinin tarihsel süreklilik içindeki temel kavramlarını, kuramsal yaklaşımlarını ve niteliksel ve niceliksel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenirler. Programda, küreselleşme, kü-yerelleşme, kimlik, beden politikaları, görsel kültür, toplumsal cinsiyet ve günlük yaşam gibi Türkiye ve dünya bağlamında önem kazanan alanlarda disiplinler arası seçmeli dersler bulunmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi’nde okumanın ayrıcalığı sunulan programın esnekliği ve çeşitliliğidir. Öğrencilerimiz dilerlerse Tuzla Kampüsümüzde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin yanı sıra Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nin sunduğu seçmeli dersleri alırlar. İnsan Bilimleri Birimi Üniversite Seçmeli ders havuzunda farklı ders seçenekleri sunar.

Öğrencilerimiz, Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde olan sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmak üzere bilgilenmiş, toplumsal yapı ve süreçleri irdeleyebilen, eleştirel ve etik düşünceye sahip, nitelikli iletişim kuran, yaratıcı bireyler olarak uzmanlaşırlar.

Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin, ulusal ve uluslararası akademik, kamu ve özel kurumlardaki alan araştırmalarına, çalıştaylara katılımlarını destekler. Bölümün düzenlediği bilim, iş ve sanat dünyasını buluşturan toplantılar ve seminerler yoluyla öğrencilere, mezun olmadan önce gönüllü çalışmalar, staj konumları ve işverenlerle tanışma olanakları sağlanır.

Değerli Sosyolog Adayları,
Sizleri İstanbul Okan Üniversitesi’nde sunulan çağdaş öğretim programımıza katılmaya davet ediyoruz.