Bölüm Hakkında

MENU

TDE programı, ne mevcut bir bölüm altında ikinci bir program, ne de ikinci öğretim programıdır; başlı başına bir bölüm programıdır. Program 2018-2019 eğitim-öğretim yılında başlayacak olup programa alınacak öğrenci sayısı 30’dur. Programdan mezun olanlar, “Türkolog” unvanı almaktadır.

Programdan mezun olacakların öncelikli istihdam alanı, akademisyenliktir. Program, TDE alanında lisansüstü eğitim yapabilecek yeterlikte mezunlar hedeflemektedir. Akademik alan dışında öğrencilerimizin yükseköğretimde Türkçe okutmanı, ortaöğretimde TDE öğretmeni olmaları, basın-yayın ve medya dünyasında redaktör, editör, metin yazarı gibi görevler üstlenmeleri için gerekli eğitimleri almaları da TDE programının hedefleri arasındadır. TDE programı öğrencilere Türkçe öğretimi için de gerekli olan eğitimleri içerdiği için mezunlarımızın, gerekli sertifikasyonları edinerek Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında çalışmaları da mümkün olabilecektir.

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerinin en az 125 yerel, 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Bu krediye 2547 Sayılı kanunun 5/1 maddesinde belirtilen Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri de dahildir. Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir.

Okan Üniversitesi İTBF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün zorunlu ve seçmeli dersleri içeren Ders Planı için tıklayınız. Bu plan düzenli aralıklarla yapılacak değerlendirme toplantıları doğrultusunda her yıl başarı değerlendirmesine sokularak revize edilecektir.