Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Bölüm Başkanı’ndan Merhaba

Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir disiplindir. Sadece doğa bilimlerine yaslanmakla kalmaz, aynı zamanda beşeri ve sosyal bilimlere de dayanır. Psikoloji temel olarak insanlarla ilgilenir; böylece kendimizi, diğer bireyleri ve dünyayı anlamaya, geliştirmeye ve değiştirmeye katkıda bulunur. Psikolojiyi öğrenmek ve çalışmak, dünyayı daha katlanılabilir ve yaşanabilir hale getirmenin bir yoludur.

Bir meslek olarak Psikoloji, insanı ilgilendiren birçok alanda birikmiş bilgi ve becerilerle donatılmış çeşitli pratik uygulamaları içerir.

Türkiye'de Psikoloji lisans eğitimi dört yıllık olmakla birlikte bazı yabancı ülkelerde beş yıla kadar uzayabilmektedir. Ayrıca öğrenciler akademik psikolojiden uygulamalı psikolojiye kadar çeşitli alanlarda lisansüstü eğitimlerine devam edebilir ve yüksek lisans derecesi ile "uzman" unvanını alabilirler.

Psikolojide lisans ve yüksek lisans çalışmaları arasındaki ilişkiyi aşağıdaki benzetme ile açıklayalım. Bir an için evinizdeki bir duvarı boyamak istediğinizi hayal edin. Söylemeye gerek yok, renginizi elde etmeden önce duvarı renklendirmeye hazır hale getirecek bazı hazırlıkları yapmanız gerekir. İlk önce duvarı tamir etmeli ve astarlamalısınız. Ardından doğru bilgilerle, birden çok katmanda uygulayacağınız gerçek renklendirmenin rengini, kalitesini ve uygunluğunu zihninizde demlersiniz. Psikolojide lisans eğitimi, bir şekilde istenen sonuca ulaşmak ve sağlam bir temel oluşturmak için böyle bir başlangıç aşaması gibidir. Renk tercihiniz, arzunuzu ve hedefinizi yansıtacak son bir işlem olarak gerçekleşir. Renklendirme benzetmemize devam edelim. Seçebileceğiniz o kadar çok renk var ki, her biri sizin için farklı bir dünyanın kapılarını aralayabilir…

Alanı ne olursa olsun, bir psikoloğun birincil amacı, davranışları gözlemlemek, gözlem yoluyla elde edilen verileri tanımlamak ve son olarak bunları açıklamaktır. Davranış üzerinde neden-sonuç ilişkisi kurmak, psikoloğun ileriye dönük tahminler ve çıkarımlar yapmasına yardımcı olur. Bu nedenle, bir araştırma psikoloğu için nihai amaç, davranış üzerinde kontrol geliştirmek, yani davranışsal süreçlerde etkili olmaktır. Bir soruna yol açan herhangi bir davranışı başlatan, erteleyen, sürdüren, önleyen veya iyileştiren faktörlerin belirlenmesi, psikoloğun müdahalesiyle davranış değişikliği için bir fırsat yaratır. Bu, insan yaşamına yapılan eşsiz bir katkıdır.

İnsan biyolojik, ruhsal, sosyal ve kültürel bir varlıktır. İnsana odaklanan Psikoloji, tüm bu alanların karşılıklı etkileşimlerini göz önünde bulundurarak insan davranışını inceler. Duygularımız, düşüncelerimiz, bilgi işleme, öğrenme, hafıza, dil kullanımı, problem çözme, akıl yürütme ve dışa dönük davranışlarımız beynimizde meydana gelen fiziksel ve kimyasal olaylardan kaynaklanır. İnsanın iç ve dış dünyası, içinde yaşadığı toplum ve kültürel çevre de bu tür olaylarla etkileşim halindedir. Lisans düzeyinde psikoloji, öğrencilere alt alanlarının her biri için temel bakış açılarını sağlar. Ancak bilimsel araştırmalarda bazen alanlardan sadece biri öne çıkabilmekte ya da sadeleştirme yoluyla indirgemeci bir tavır benimsenebilmektedir. Bu şekilde birçok bilimsel keşif yapılmıştır. Bir meslek veya uygulama alanı olarak Psikoloji, çeşitli perspektiflerden birlikte veya ayrı ayrı yararlanır.

Sonuç olarak, meraklı, ilgili ve öğrenmeye açık tüm adaylarla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyor, sizleri bizimle birlikte psikolojiyi keşfetmeye davet ediyoruz.