Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Psikolojide çalışma alanlarının hem sayısı hem de etkinliği gün geçtikçe artmaktadır. Toplumdaki sorunların çoğunluğunun insan davranışıyla ilişkili olduğu düşünülürse, psikolojinin çok sayıda çalışma alanı olduğunu görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak misyonumuz, dünyada psikoloji alanında gerçekleşen ivmeyi yakalamak ve dünya standartlarında bilgi ve beceriyle donanmış psikologlar yetiştirmektir.

Bölümümüz, öğrencilerimize, insanı ve davranışlarını çok yönlü olarak öğrenebilecekleri ve tartışabilecekleri bilimsel bir ortam hazırlamaktadır. Bu noktadan hareketle bölümümüzün amacı, psikoloji bilgisini ve bilimsel düşünce becerisini işlevsel bir şekilde kullanabilen ve insanla ilgili konulara bilimsel metodolojiyle yaklaşabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu sayede, öğrencilerimizin insanla çalışan her alanda psikoloji biliminin bilgisini kullanabilmeleri ve bu bilgiyi bir hizmete dönüştürebilmeleri hedeflenmektedir.

Bölümümüzde hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde eğitim programları sunulmaktadır. Lisans programımız öğrencilerimizin psikoloji alandaki literatürü takip edebilmesi açısından % 30 İngilizce olarak yürütülmektedir. Bölümümüz lisans ders programında, birinci yıl, psikolojinin kapsamlı olarak tanıtıldığı Psikolojiye Giriş ve Davranış Bilimlerinde İstatistik dersleri ile birlikte Felsefe, Sosyoloji, Yabancı Dil gibi temel dersler yer almaktadır. İkinci yıldan itibaren, psikoloji programlarının yapı taşı olan, bilimsel yöntem dersleri başlamaktadır. Ayrıca, ikinci yıl ders programımızda, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji ve Öğrenme Psikolojisi gibi psikolojinin temel zorunlu dersleri de yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise, öğrencilerimize, Klinik ve Endüstri alanında zorunlu bölüm derslerine ek olarak, psikolojinin değişik alt alanlarına ilişkin seçmeli dersler açılarak, psikolojinin farklı alanlarını tanımaları sağlanmaktadır. Görüşme Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Toplumsal Cinsiyet, Aileye Yönelik Yaklaşımlar, Atipik Çocuklar Psikolojisi gibi seçmeli dersler, öğrencilerimizin mezuniyete yaklaştıkları yıllarda, alana mümkün olduğunca yakın olmalarını sağlamakta ve psikolojinin alt alanlarından hangisine daha fazla ilgi ve yeteneklerinin olduğunu keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.

Lisansüstü düzeyinde ise, bölümümüzde şu an için Klinik Psikoloji (Yetişkin Odaklı, Travma Odaklı, Sağlık Odaklı olmak üzere 3 ayrı modül) ve Gelişim Psikolojisi alanlarında yüksek lisans ve Endüstri Psikolojisi alanında bir doktora programımız mevcut olup, önümüzdeki yıllarda buna diğer alt alanlarımıza ilişkin programların da eklenmesi hedeflenmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımız hakkında daha kapsamlı bilgi alabilmek için lütfen sayfamızdaki ilgili bağlantıları ziyaret ediniz.

Bölüm mezunlarımız, kazandıkları bilimsel düşünme becerileri ve psikoloji bilgileriyle, özel ve kamu kurumlarında, çocuk yuvaları ve kreşlerde, çocuk mahkemeleri ve ıslahevlerinde, ceza ve tutukevlerinde, huzurevlerinde, okullarda, hastanelerde ve ruh sağlığı merkezlerinde, özel psikolojik danışma merkezlerinde, bedensel ve zihinsel engellilerle ilgili kuruluşlarda, sağlık ocaklarında, spor kulüplerinde, çeşitli endüstri işletmelerinde, araştırma şirketlerinde, reklamcılık sektöründe, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve kitle iletişim alanlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz kariyerlerine akademik olarak da devam edebilmekte ve belli bir uzmanlık alanında yüksek lisans veya doktora eğitimi alabilmektedirler.

İnsanın olduğu her yerde psikolojinin olacağına inanan bizler, sizleri bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz…