Arapça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

MENU

2009-2010 Akademik Yılı’nda Çeviribilim Bölümü bünyesinde kurulan Türkiye’deki ilk Arapça Mütercim-Tercümanlık Programı’nın amacı, söz konusu alanlarda duyulan Arapça çevirmen ihtiyacını karşılayacak mesleki bilgi ve donanıma sahip çevirmenler yetiştirmektir. Programın ders içeriğinin üç özelliği göze çarpmaktadır. Birincisi, öğrencilerin Arapça dil becerileri üzerinde odaklanmaktadır. Modern standart Arapçanın yanı sıra Arapçanın lehçeleri de öğretilmekte, böylece mezunlarımızın hem yazı diline hem de konuşma diline hâkim olması hedeflenmektedir. Programın ikinci özelliği mütercim-tercümanlık ile ilgilidir. Öğrenciler sadece dil becerileriyle donatılmamaktadır, edinilen dil becerileri öğrenciyi mütercim-tercümanlık mesleğine hazırlayacak alt yapıyı verecek şekilde organize edilmektedir. Böylece mütercim-tercümanlık eğitim sürecinde teoriyle uygulamanın iç içe verilmesi planlanmaktadır. Programın üçüncü özelliği ise iş dünyasıyla ilgilidir. Arapça Mütercim-Tercümanlık öğrencisi seçmeli dersler havuzundan uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler ve Ortadoğu-Kuzey Afrika ile ilgili dersler seçebileceğinden mezun olduğunda ithalat-ihracat, uluslararası pazarlama, uluslararası danışmanlık hizmetleri, uluslararası think-tank kuruluşlarının çalışma alanları konusunda altyapıya sahip olacaktır.

Arapça Mütercim-Tercümanlık Programı’nın öğretim kadrosu son derece güçlüdür. Programın ders müfredatı ve ders içerikleri, Türkiye’nin Arapça çeviri konusunda doktorası olan tek öğretim üyesinin de yer aldığı uzman bir ekip tarafından hazırlanmıştır.