Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi, bünyesinde Tıp, Diş hekimliği, Hukuk, Mühendislik, İşletme gibi belli başlı fakülteleri barındıran, ülkenin ilk kurulan Vakıf üniversitelerinden biridir. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) ise İstanbul Okan Üniversitesi’nin hem toplum hem de insan bilimleri alanındaki bölümleri içermek üzere kurulmuş fakültesidir. İTBF şu an dört ayrı bölümle eğitim-öğretim hizmeti vermektedir: Sosyoloji, Psikoloji ve Çeviribilim (Çeviribilim Bölümü İngilizce, Rusça, Çince ve Arapça dillerinde dört ayrı program (ABD) yürütmektedir.). Türk Dili ve Edebiyatı bu bölümlerden biridir.

Türk üniversitelerinin en yaygın sosyal bilimler alanlarından biri olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanı, ülkemizde bir yandan değerli alan uzmanları ve öğreticileri yetiştirirken bir yandan da bu alanda bilimsel araştırmalar yapacak akademisyen adayları mezun etmektedir. Bu görünüm içinde genelde İstanbul Okan Üniversitesi’nin, özelde ise İTBF’nin, nitelikli akademisyenlere eğitim-öğretim ve araştırma imkanı sağlamak ve alanın potansiyel akademik gücünü uluslararası platforma taşıyabilmek için spesifik imkanları bulunmaktadır. Bunların başında, Türkoloji alanının klasik literatürünün üretildiği Rusça ve Çince programlarının, İTBF Çeviribilim Bölümü’nün programlarında uzun yıllardır yer alması gelmektedir. Bunun yanı sıra, Türk edebiyatının dil verilerinin çoğunlukla Arapçayı bilme, en azından bu dilin yapısını ve işleyişini bilme gerektirmesi ve İTBF’de yetkin bir Arapça programının olması, bu fakültede TDE alanında kendini yetiştirecek öğrenciler ve akademisyen adayları için ayrı bir şanstır.

İstanbul Okan Üniversitesi’nin Rus ve Çin dil ve kültürlerini ülkemizde tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren yabancı enstitülerle işbirliği içinde olması, TDE bölümü öğrencileri ve akademisyenleri için ayrı bir şans olacaktır. İstanbul Okan Üniversitesi’nin Türkiye’de tek temsilcisi olduğu Rus Puşkin Enstitüsü, verdiği destekler ve burslarla Rusçaya ve Rusya’ya ilgi duyan TDE öğrenci ve akademisyenlerine geniş eğitim ve araştırma imkanları tanımaktadır. Benzer imkanları sağlayan Çin Konfüçyüs Enstitüsü de İstanbul Okan Üniversitesi’ni uzman ve eğitmenleri ile desteklemektedir. Bu yönde İstanbul Okan Üniversitesi’nin TDE öğrenci ve akademisyenlerine sağladığı bir uluslar arasılaşma kapısı da, Mısır Büyükelçiliği Arap Kültür Merkezi ile yaptığı işbirliği anlaşmasıdır. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz bu Merkez yoluyla Arapça konuşulan bir ülkede eğitim görme ve araştırma yapma imkanına sahip olmuş bulunmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi İTB Fakültesi TDE Bölümünün ayırt edici bir özelliği de Fakültenin bünyesinde TDE alanında lisans üstü kariyer yapmış çeviribilim ve dilbilim uzmanlarını barındırıyor olmasıdır. Bu uzmanların açılacak olan TDE Bölümüne destek vermeleri sayesinde müfredatlarında filolojinin temel çalışma alanlarını oluşturan çeviribilim ve dilbilim dersleri de yer almaktadır.

Bir lisans bölümünün başarısı, mezun ettiği öğrencilerinin üniversite sonrası kariyer gelişimleriyle de ölçülebilir. İstanbul Okan Üniversitesi, bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Merkezi aracılığıyla bu yönde izleme çalışmaları yapmaktadır. Bu doğrultuda mezun öğrencilerimizin lisansüstü eğitime devam etmeleri de teşvik edilmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi, bağlı olduğu “öğrenci odaklı üniversite” ilkesiyle bireysel gelişime önem veren ve “iş yaşamına en yakın üniversite” ilkesiyle de kariyere odaklı bir üniversitedir. Bu açıdan TDE mezunlarının daha önce çalıştıkları alanlardan farklı iş alanlarına da yönlendirilmektedir. En az 2 yabancı dil bilen ve mevcut öğrenci değişim programlarının yanı sıra temsilciliğini aldığı yabancı kültür merkezleri aracılığıyla yurtdışı deneyimi kazanan öğrencilerimiz, TDE mezunu kimliğine yeni özellikler katacaktır.

İstanbul Okan Üniversitesi İTBF bünyesindeki İngilizce, Arapça, Çince ve Rusça mütercim-tercümanlık programları TDE bölümü öğrencilerine yeni akademik dünyalar açarken TDE bölümü de mütercim-tercümanlık bölümlerine Türkçe açısından katkılar sağlamaktadır. Tercümanlık bölümü öğrencilerimizin Türkçenin filolojisi ve dil bilimi açılarından eksik kalan yönleri ise, TDE bölümünün filolog ve dilbilimci kadrolarından seçmeli ders, yan-dal, çift-dal gibi yollarla giderilmektedirler. Dil öğrencileri, aynı biçimde, Fakülte bünyesindeki psikoloji ve sosyoloji bölümlerinden de kolaylıkla ve etkince yararlanabilmektedir.