İngilizce Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı

MENU

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Programı 2003-2004 Akademik Yılı’nda Üniversitemiz Çeviribilim Bölümü’nde eğitim vermeye başlayan ilk programdır. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Programı, çeviribilim alanında araştırma yapan ve uluslararası yayınları bulunan güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla tıp, hukuk, ticaret, otomotiv, bilgisayar yazılımı, medya gibi sektörlerde, sinema ve televizyon alanında ve yayınevleri gibi kurumlarda var olan çevirmen gereksinimini karşılamaya yönelik eğitim vermektedir. “Küresel Ortak Dil” olarak tanımlanan İngilizce, hem sosyal ve ticari, hem de ekonomik alanda egemen iletişim dilidir. Uluslararası toplantılarda çoğunlukla birinci dil olarak İngilizce kullanılır. Kültürel ve sanatsal çalışmaların büyük çoğunluğunun İngilizce üretildiği görülür. İş dünyası, diplomasi, bilim, teknik, havacılık, eğlence, radyo televizyon, sinema gibi alanlarda ve anadili İngilizce olmayan ülkelerde iletişim dili olarak İngilizce kullanılır. Bütün bu özellikler ve gelişmeler İngilizce’den çevrilecek metin sayısını ve İngilizce bilen “yetkin” çevirmen ihtiyacını arttırmaktadır. Günümüzde çeviriye duyulan ihtiyaç nedeniyle yalnızca çeviri şirketleri değil aynı zamanda farklı sektörlerden büyük-orta-küçük çaplı şirketler kendi bünyelerinde İngilizce bilen nitelikli çevirmen istihdam etmektedirler.

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Programı öğrencileri birinci yabancı dil olarak İngilizce’de uzmanlaşmanın yanı sıra Almanca, Rusça, Çince ya da Arapçayı da ikinci yabancı dil olarak öğrenirler. Öğrencilerimiz Erasmus değişim programından yoğun olarak faydalanmakta ve 3. sınıf sonunda staj yapmaya teşvik edilmektedir. Staj boyunca öğrencilerimiz eğitimleri süresince edindikleri mesleki bilgi ve becerileri uygulama fırsatı bulurlar. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Programı öğrencileri, başta çeviri şirketleri olmak üzere turizm işletmeleri, ithalat-ihracat firmaları, ticaret odaları, televizyon kanalları, gazete ve dergiler, altyazı ve dublaj çevirisi yapan şirketler gibi pek çok kurumda staj yaparak iş hayatına hazırlanırlar.