Çeviribilim

MENU
Çeviribilim

Türkiye'de İngilizce, Arapça, Rusça, Çince ve ikinci yabancı dil olarak Almanca seçeneğiyle dört farklı dilde yazılı ve sözlü çevirmen yetiştirmeyi hedefleyen tek Çeviribilim Bölümü üniversitemizdedir. Bölümümüzde, ülkemizde kendini giderek daha fazla hissettiren nitelikli çevirmen gereksiniminin karşılanmasına önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Öte yandan yeni bir bilim dalı olarak çeviribilim alanında bölümümüz, çeviri ve iletişim olgusunun farklılık gösteren yönlerinin varlığına dikkat çekmeyi, çeviri olgusunun karmaşık doğasına ışık tutabilecek çalışmalara katkıda bulunmayı, yazılı ve sözlü metinlerin diller, kültürler ve çeşitli uzmanlık alanları arasındaki aktarımında geçirdiği dönüşüm konusunda bilinç kazandırmayı amaçlamaktadır.

Nihai hedefimiz ise yaptığımız bilimsel çalışmalarla verdiğimiz eğitime güncel girdi sağlamaktır. Tüm anabilim dallarında uyguladığımız modüler programımız, genel olarak çeviriye ve çevirinin farklı alanlarına bütüncül bir yaklaşımı kazandırmayı hedefleyen kuramsal dersleri kapsarken, yazılı ve sözlü çeviri alanlarını tanıtan uygulamalı dersleri de yoğun olarak içerir. Bunun yanısıra çeviri ve iletişim uzmanlarının farklı kültürlerler ve alanlarda çalıştıkları gözönünde bulundurularak programımız karşılaştırmalı kültür incelemeleri, kültür ve düşünce tarihi, uluslararası iletişim gibi genel dersleri ve öğrencierimizden uzmanlaşmalarını beklediğimiz turizm, hukuk, ekonomi, medya vb. uzmanlık alanlarından dersleri de kapsar.

Çağdaş çalışma koşullarında çevirmenlerden en az iki yabancı dil ve kültürünün bilinmesi beklendiğinden, öğrencilerimizin en az ikinci bir yabancı dili ve kültürünü, ileri bir düzeye getirmesi de hedeflerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin ilgilendikleri dil ve kültürlerle doğrudan etkileşime girebilmeleri için ilgili ülkelerdeki üniversitelerle yapılan anlaşmalar (Siegen Üniversitesi, Puşkin Enstitüsü, Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi, Şam Üniversitesi bunlardan birkaçıdır) ve Erasmus değişim programı çerçevesinde öğrencilerimiz yurtdışındaki etkinliklere ve eğitim programlarına katılmaları için teşvik edilmektedir. Ayrıca, programımız yabancı dil sayısını arttırmaya uygun bir biçimde hazırlanmıştır.