Fakülte Hakkında

MENU

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak hayatın farklı alanlarında öğrendiklerinden hareketle sosyal bilimler alanında çağdaş bilgi birikimiyle donatılmış, araştırma, çözüm üretme ve katma değer yaratma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. .

Fakülte üç lisans programı yürütmektedir. Çeviribilim Bölümü, biri Avrupa, ikisi Asya ve biri Orta Doğu olmak üzere dört farklı dil çiftinde mütercim-tercümanlık programları sunan Türkiye'deki tek bölümdür. Psikoloji Bölümü'nde ise değişen oranlarda İngilizce eğitim veren iki program, öğrencilerin uluslararası çalışmaları takip etmelerini sağlamaktadır: Birinde %30 oranında İngilizce öğretilen dersler, diğerinde %100 oranında İngilizce olarak okutulan derslerden oluşmaktadır. Son olarak Sosyoloji Bölümü, öğrencilere alan deneyimi kazandırmak için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde teori ve pratiğin araştırma projeleriyle dengelendiği bir müfredat yürütmektedir.

Fakültemiz, beşeri ve sosyal bilimlerdeki dinamik ve yenilikçi yaklaşımı, programları ile ulusal ve uluslararası akademik faaliyetlerde bulunan öğrenci ve öğretim üyeleri ile öne çıkmaktadır.