Fakülte Hakkında

MENU

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerindeki amacımız, temel bilimler alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, araştıran, sorgulayan ve hayatın farklı alanlarında öğrendiklerini uygulayarak çözüm üretebilen ve katma değer yaratabilen bireyler yetiştirmektir.

Fakültemizde üç lisans programı yürütülmektedir. Çeviribilim Bölümümüz, biri Batı üçü Doğu dili olmak üzere toplam dört farklı dilde Mütercim-Tercümanlık Programı yürüten Türkiye’deki tek bölümdür. Öte yandan Psikoloji Bölümümüzde öğrencilerin alandaki uluslararası çalışmaları izleyebilmeleri için derslerin yüzde 30’u İngilizce olarak sürdürülmektedir. Sosyoloji Bölümümüzde ise kuram ve uygulama birlikte yürütülmekte, öğrencilerin saha deneyimi elde etmeleri için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir.

Fakültemiz, bu programların yanı sıra öğrenciler ve öğretim üyeleri düzeyinde gerçekleştirdiği ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerle insan ve toplum bilimleri alanında, akademik açıdan dinamik ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.