Bölüm Hakkında

MENU

Bölümümüz "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" nda hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere iki bölüm halinde yer almaktadır. Her iki bölümümüzün de puan türü sayısaldır (SAY). İngilizce dili ile eğitim yapılan bölümümüzde bir yıl İngilizce Hazırlık zorunludur, eğitim yılı sonunda Hazırlık sınıfından geçen öğrenciler bir sonraki eğitim yılı başında dört yıllık lisans eğitimlerine başlarlar. Türkçe bölümümüze yerleşen öğrencilerimiz ise bölüme yerleştikleri yıl itibari ile dört yıllık lisans eğitimlerine başlamaktadırlar.

Dört yıllık eğitim programımız, öğrencilerimizin vizyon ve misyonumuza uygun olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde büyük çoğunluğu bilişim alanından seçilmiş derslerle oluşturulmuştur.

Bilişim alanını kapsayan derslerimizin genel olarak içerdiği konular;

 • Algoritma,
 • Programlama,
 • Nesne Tabanlı Programlama,
 • Görsel Programlama,
 • Internet Programlama,
 • Mobil Cihazlar İçin Yazılım Geliştirme (Android, IOS),
 • Veri Yapıları,
 • Veritabanı (Microsoft SQL, Oracle SQL / PLSQL),
 • Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi,
 • İşletim Sistemleri (Windows, Linux),
 • Robotik Programlama (Arduino, Raspberry PI),
 • Endüstri 4.0,
 • Bilgisayar Ağları, Ağ Anahtarlama ve Yönlendirme (CISCO),
 • Siber Güvenlik.

Örgütsel Davranış, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İşletme ve Girişimcilik gibi dersler ile öğrencilerimizin yönetim bilimleri alanında kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Öğretim programımız, teorik ve pratik bilgileri bütünleştirecek şekilde hazırlanmıştır, bilişim dersleri çoğunlukla uygulamalı olarak verilmektedir, teknolojik gelişmelere ve güncel gereksinimlere paralel olarak yenilenmektedir Öğrencilerimizin 'İş Yaşamına Hazırlık' ve 'Staj' programları çerçevesinde, zorunlu ya da gönüllü staj yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı staj olanakları yanında, yarı zamanlı çalışma şansları da bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, üniversitemiz bünyesinde başka bölümlerle işbirliği içerisinde çift ana dal ve yan dal eğitimi yapma imkânlarının yanı sıra, bir veya iki dönem Avrupa'da eğitimlerini sürdürebilecekleri Erasmus programına da katılabilirler. İngilizce dil eğitimine ek olarak öğrencilerimiz, öğrenim sürelerince Almanca, Arapça, Çince ve Rusça dillerinden seçecekleri ikinci bir yabancı dilin eğitimini de alabilirler.