Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Günümüzde spor evrensel kültürün bir parçası haline gelmiş, dünyada dili, dini, ırkı, cinsi ne olursa olsun çok farklı insanları bir araya getiren önemli bir araç olmuştur. Spor; dünya ve ülke barışına katkı sağlamasının yanı sıra, aynı zamanda insanlara fiziksel yarar sağlamak, ruh sağlığına olumlu katkı sunmakla birlikte, sosyal ve moral değerlerin gelişme amacına da hizmet eder.

Her anlamda küreselleşen dünyamızda; yerelden uluslararası boyuta kadar incelendiğinde spor olgusunun da büyük bir endüstri haline geldiğini görmekteyiz.

Gerek ülkemizde, gerekse uluslararası spor organizasyonlarında, bu alanla ilgili uzmanlaşmış yöneticilerin gereksinimi gittikçe artmaktadır.

Bu doğrultuda, spor alanında değişik meslek grupları ve çalışma alanları ortaya çıkmıştır. Spor fizyolojisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, antrenman bilimi, hareket eğitimi, spor yönetimi, rekreasyon ve spor hekimliği, spor koçluğu vb. sporun uluslararası yelpazede çok yönlü ve çok amaçlı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkan çalışma alanlarından bazılarıdır. Hızla büyüyen bu spor endüstrisi; Devletler, kuruluşlar ve birçok girişimci için çok önemli bir pazar ve birçok genç spor yöneticisi adayı için de önemli bir istihdam alanıdır.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Programı, bu endüstri içinde yer alan ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına sporu bilen, sürekli gelişen, yeniliklere açık, iletişimi güçlü, girişimci, analitik düşünce becerilerine sahip, dinamik ve vizyon sahibi, çağdaş yönetici adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sporu sevdiği kadar aynı zamanda; organizasyonları, toplam kalite yönetimini, stratejiyi, yönetim bilimini pratikte de uygulayabilecek “Lider Spor Yöneticisi” adaylarını; bu alanın önde gelen, saygın uzman hocalarıyla birlikte öğrenmek, tartışmak, çalışmak ve “Fark Yaratmak” için davet ediyoruz.

“Peşinden Gidecek Cesaretin Varsa, Bütün Hayaller Gerçek Olabilir.”