İş Dünyası ile İlişkiler

MENU

Günümüz iş yaşamındaki çağdaş rekabet anlayışı pazarlamanın yeni boyutu olan bütünleşik pazarlama iletişimini öne çıkararak, doğru insanı doğru yer ve zamanda, doğru iletişim ve pazarlama teknikleriyle donanımlı olarak, bulundurma koşulunu ortaya koymuştur. Sektörel beklentiler halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında kaliteli insan gücünün teorik ve pratik donanımı yeterli ve uzmanlaşmış olmasını zorunlu kılmıştır.

Günümüzün rekabetçi iş yaşamında işletmeler; kendi kurum kültürlerini iş yapma disiplini ve endüstriyel gerçekler çerçevesinde; kendi bünyelerinde yetişmiş ya da aynı zamanda eğitim döneminde uygulama gerçeklerini bizzat aldığı eğitimle kavrayabilmiş gençlere aktarmak istemektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerin üniversiteden mezun olmalarıyla başlayan kariyer süreçlerinin başarıyla yürütülebilmesi için, eğitim öğretim anlayışını yapısal ve uygulama örnekleriyle zenginleştirerek gençleri iş dünyasına öncelikli ve ayrıcalıklı bireyler olarak hazırlamak hedefindedir. Bu yaklaşımın yansımalarından biri, eğitim dönemi içinde, derslere katılımcı olarak gelen iş adamı ve sektörün önde gelen temsilcilerinin öğrencilere uygulamalı olarak tecrübelerini aktarmalarıdır. Bu yaklaşımın firma açısından yararı ise, bölümümüzde staj ve uygulamalı ders yapılabilmesi özellikleriyle, gelecek vadeden öğrencilerimizin gelişme dönemlerinde işletmelere kendilerini gösterebilmesidir. Böylece, ülkemizin seçkin firmaları, geleceklerini emanet edecekleri, genç ve yetenekli öğrencilerimizi doğru seçim ve değerlendirmeleri yaparak tanıma imkânı elde etmektedirler.

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin, eğitim döneminin başından itibaren ilgili sektörlerle iç içe öğrenim ve deneyim kazanabilmeleri bölümümüzün önde gelen amaçlarındandır.