Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Zamanın, teknoloji çağı olması ve günümüz koşullarında küreselleşme, internet ağının hızlı yaygınlaşması, bilgi toplumu ve bilişim temelli ekonomilerin büyümesi, dijital dönüşüm geçirmiş firma ihtiyacının oluşması nedenlerinden dolayı, 'bilişim' kavramının önemi ivmelenerek artmaktadır.
Bilişim, yazılım ve donanım olarak tanımlanırken, bilişim hizmetlerini sağlayan bilgisayar platformları, iletişim, veri yönetimi, uygulama yazılımları, yeni teknolojiler, standartlar, araştırma ve geliştirme servisleri olarak ortaya çıkmaktadır.

TUBISAD
(Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneğinin) verilerine göre dünyada 32,1 milyar dolarlık bir bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) pazarı vardır. Türkiye bu pazarda yıllık 898 milyon dolarlık yazılım, 391 milyon dolarlık donanım ve hizmet ihracatı ile yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatı ile yer almaktadır. Kriz dönemlerinde dahi büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkan bilişim sektörü, e-ticaret, e-devlet gibi modern dönüşümlerde de payı olan bir sektördür ve büyük iş potansiyeli bulunmaktadır.
Web sitemizde, lisans programı, öğretim elemanlarının özgeçmişleri ile öğretim elemanlarının araştırma alanlarının yanında bölümümüz bünyesinde gerçekleşen aktiviteler ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

Sürekli gelişen ve yeni teknolojilere ve uygulamalara açık olan öğretim kadromuz, bu sektörde çalışabilecek kalifiye elemanların üniversite eğitimini sağlamaktadır. Ayrıca, bilişim endüstrisi firmalarıyla, öğrencilerimizin de dâhil olduğu projeler geliştirilmektedir.

Kaliteli bir eğitim almak ve başarılı bir kariyer yapmak isteyen herkesi bölümümüze bekliyoruz.