Spor Yöneticiliği

MENU
Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği Bölümü eğitime Spor Bilimleri adıyla 2008 yılında başlamıştır. 2010-2011 eğitim - öğretim yılından itibaren Spor Yöneticiliği Programına dönüştürülmüştür. Spor Yöneticiliği Bölümünün temel amacı spor endüstrisine gerekli bilgi ve beceriyle donanmış, ulusal ve uluslararası alanın rekabetçi ortamına hazır ve istekli spor yöneticileri adayları yetiştirmektedir. Uluslararası alanda çalışmaya hazır temel nitelikler kazandırılan spor yöneticisi adaylarına dört yıllık eğitimleri süresince iş hayatının gerektirdiği bilgi ve beceriler sporla ilişkilendirilerek verilmektedir.

Spor Yöneticiliği; yönetim alanının pazarlama, finansman, insan kaynakları, ekonomi gibi temel fonksiyonel alanlarını spor endüstrisinin etkinlik yönetimi, sponsorluk ve medya iletişimi gibi alanlarıyla birlikte ele alan çok-disiplinli bir sosyal ağırlıklı alandır. Spor Yöneticiliği programı öğrencilere yönetim ve organizasyon becerilerini geliştirmek için fırsatlar sunan bir akademik birimdir. Buna ilave olarak öğrencilerimiz üniversitemizde uygulamakta olan yan dal ve çift ana dal olanaklarından ve Avrupa Birliği Erasmus Programı çerçevesindeki anlaşmalı üniversitelerle yapılan değişim programlarından yararlanabilmektedirler.