Staj Bilgileri

MENU

Spor endüstrisinin esasını oluşturan performans / aktivite üretimi oldukça esnek bir yapıya sahip olup, rutin bir karakter sergilememektedir. Benzer şekilde spor etkinlikleri de esnek bir zaman dilimi içinde organize edilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin önceden belirlenmiş bir zamanda ve sınırlı bir süre için uygulamalarda yer alması yerine, önemli ve özellikli etkinliklerde yer alarak nitelikli deneyim kazanmaları için düzenlemeler yapılmaktadır.

Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin yaz stajı yapması zorunludur. Zorunlu stajın süresi en az 4 haftadır (20 iş günü) ve 4 haftalık staj bir defada tamamlanır. Staj komisyonu tarafından onaylanmamış veya geçerli mazereti olmaksızın stajını eksik bırakan öğrencinin stajı geçersiz sayılır. Öğrenciler zorunlu stajlarını, bölüm staj yönergesinde belirtilen kriterlere uyan kuruluşlarda staj komisyonunun onayı doğrultusunda yapabilirler. Staj esnasında öğrenciler staj yönergesinde belirtilen şekilde yaptıkları staj ile ilgili staj defteri hazırlarlar. Staj defteri staj yapılan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.