İş Dünyası ile İlişkiler

MENU

21. yüzyılda eğitimden diplomasiye kadar her alanda nitelikli, teknolojik gelişmelere hakim, iyi iletişim kurabilen bireylere gereksinim vardır. Bugün, yeni medya olarak nitelendirilen iletişim araçlarının kullanıcı sayısı milyarları geçmektedir. Yazılı basılı medya ve elektronik medyayı takiben dijital ortamlarda şekillenen üçüncü medya çağına geçilmesiyle kişiye göre şekillenen sanal, mobil ve etkileşimli yeni medya, iletişim, devlet hizmetleri, eğitim, kültür, pazarlama, sağlık, ticaret gibi sıralanabilecek geniş bir alanda uygulama olanakları bulmuştur. Söz konusu uygulamaların yaratım ve üretim süreçlerinde yer alacak nitelikli ve bilgili bir kuşağın yetişmesi gerekliliği açıktır.