Bölüm Hakkında

MENU

Dünyada gelişen ihtiyaç ve gereklilikler bağlamında öncelikle dersler çerçevesinde ele alınan yeni medya kavramı, akademik ve sektörel gelişmeler sonucunda iletişim, tasarım ve yazılım ağırlıklı bağımsız birer bölüm olarak Üniversitelerin çeşitli akademik birimlerinde kurulmuştur. Ülkemizde de Dünya’dakine benzer bir süreç ile Yeni Medya bölümlerinin kurulduğu gözlenmektedir.

Yeni Medya bölümlerine gereksinimdeki ana neden dijital medya ile beraber diğer iletişim disiplinlerinin ilişkilerinin ve ortak kullanım alanlarının uygulamalı olarak öğretilmesindeki ihtiyaçtır. Yeni Medya bölümü bu bağlamda halkla ilişkiler, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı, bilişim sosyoloji, siyaset bilimi gibi birçok farklı alanla ilişki içerisinde bulunmaktadır.

Bu doğrultuda yeni iletişim kanallarında söz sahibi olacak; içerik hazırlama, yönetim, pazarlama iletişimi alanlarda uzmanlaşmış kişiler yetiştirmek amacıyla söz konusu bölümün kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Demokratikleşme ve yurttaş katılımı sürecinde de yeni medyanın rolü uzman kişilere ihtiyaç duyulacağını göstermiştir.

Akademik açıdan da alanla ilgili üretim yapacak, yeni gelişmekte olan literatüre katkı sağlamak, geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek, uygulamalı bilimler alanında yeni projeler geliştirmek birincil hedefler arasında yer almaktadır.

Yeni Medya Bölümünde, dijital alandaki gelişmelerle birlikte, kavram ve kuramların öğrencilere sunulması, Türkiye bağlamında incelenmesi ve hem Türkiye hem de dünyada literatüre katkı sağlayacak akademik çalışmaların üretilmesine zemin hazırlamak önem taşımaktadır. Bu bağlamda iletişim teknolojileri, web tasarımı, sosyal medya, içerik yönetimi ve dijital uzmanlık gerektirecek benzer alanlarda öğrencilere teorik bilgi verilirken aynı zamanda staj ve sektörel işbirlikleri ile uygulamalı öğrenim deneyimleri sağlanması öngörülmektedir.