Akademik Çalışmalarımız

MENU

Genel, Z. (2022). Factors that shape migrants story and the role of communications. International Sub- Saharan Migrations to and through Turkey , and ICTs, 19-20 Mayıs 2022, Scientific and Technological Research of Turkey & The Swiss National Research Foundation, İstanbul.

Genel. Z. (2022). Digital transformation of consumer engagement by sustainable communication tools içinde Handbook of research on digital citizenship and management during crisis. (eds). Erdem Öngün, Nilüfer Pembecioğlu & Uğur Gündüz . (pp.56-73). U.S.A.: IGI Global.


Genel, Z. (2022). Sürdürülebilir Tüketim, Anti Tüketim Akımları ve IKEA Buy Back Friday Hareketi, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , 2022(39), 240-260.

Sayın, S. & Genel, Z. (2022). Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Kriz ve Paydaş İletişimi: Türk Hava Yolları Örneği . Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , (40) , 196-214 .

Genel Z. (2022). The role of Tai Chi as an intangable Chinese cultural asset on promoting Chinese Culture in Turkey. Konfüçyüs Enstitüsü Araştırma Projesi.

Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Hanzade Uralman’a ait basılı kitap bölüm çalışmaları paylaşılmıştır. Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

URALMAN, H. Sinema Filmlerinin Pazarlanmasında Sosyal Medyanın Kullanımı, Sosyal Medyada Marka ve İtibar Yönetimi, Gül Dilek Türk (ed.), Nobel Yayınevi, 2021, ss.287-305.

URALMAN, H., Müzelerin Dijitalleşme ile Gelişen Katılımcı Uygulamaları, Dijital ve Sonrası: Disiplinlerarası Güncel Yaklaşımlar, Serra Orkan (ed.), İstanbul: Urzeni, 2021, ss. 97-113.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü lisans 2021 mezunu öğrencimiz Tuba Durmuşoğlu'nun "Pasif Paydaş Olarak Vatandaşın E-İletişim Uygulamaları ile Aktif Paydaşa Dönüşümü: CİMER Uygulaması Örneği" başlıklı çalışması Denetişim Dergisi Ocak 2022 sayısında yayınlanmıştır. Çalışma e-katılım kavramını halkla ilişkiler perspektifinden ele alarak ve CİMER örneği üzerinden sahadan veriler sunarak bu alandaki araştırmacılara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü lisans 2021 mezunu öğrencimiz Batuhan Özuğurlu'nun "An Observation on Othering of 65+ Group During The First Phase of Covid-19 Pandemic" başlıklı çalışması Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi Aralık 2021 sayısında yayınlanmıştır. Çalışma Covid-19 Pandemisi'nin ilk döneminde yanlış ve hatalı bilgi kaynaklı ötekileştirmeyi medya ve sosyal medya söylemleri üzerinden inceleyerek iletişim ve yaşçılık alanındaki çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü lisans 2021 mezunu öğrencimiz Eren Erdem'in "Markaların Sosyal Aracılı Krizlerle Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar: Fairy Krizi Örneği" başlıklı çalışması Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi Nisan 2021 sayısında yayınlanmıştır. Çalışma, markalar açısından çağımızın sorunu olan sosyal medya üzerinden kriz ve konu yönetimi üzerinden tüketici boykotunu inceleyerek dijital iletişim ve kriz iletişimi alanındaki çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Genel, Z. & Koçak, S. (2022). İtibarın Online Boyutları: İletişim Profesyonellerinin Online İtibar Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi . İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi , 2022 (59) , 1-22

Genel, Z. (2022). Göçmen Karşıtı Söylem İle Sosyo-Teknolojik Ağlarda Gündem Oluşturma: Sessizistila2 İçeriğinin Youtube Kullanıcı Gündeminin Analizi. Yeni Medya Elektronik Dergisi , 6 (3) , 268-282 .

Genel, Z. (2022).

Afrikalı Göçmenlerin Hikâyesini Belirleyen Etkenler ve İletişimin Rolü. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 15 (39) , 928-948.

Genel, Z. (2022).

SDG 11 Vizyonunda Sürdürülebilir Şehir Markaları. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği , Kentli Dergisi Sürdürülebilir Marka Şehirler özel sayısı, 47 , s. 74-79.