Program Hakkında

MENU

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İngiliz Dili Eğitimi alanında öğretmen, okutman ve akademisyen yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda öğretmenlik mesleği, dil öğretim yöntemleri, dilbilim, edebiyat ve kültürel gelişim alanlarında zorunlu dersler yer alır. Bu zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersler de bulunur. Böylelikle, dil öğretimi alanındaki sorunları tanımlayıp çözümleyebilecek, eğitim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilecek, ve gerekli akademik araştırma becerileriyle donatılmış mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.