Mezuniyet Koşulları

MENU

Öğrencinin İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Eğitim-Öğretim Planındaki seçmeli dersler de dahil 66 tane dersi ve Kariyer ve Yaşam Programındaki 6 tane dersi başarmış olması; FF, VF ve K notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 152 kredi ve asgari 244 AKTS kredisini sağlaması ve tüm derslerini alıp başarmış olsa da mezuniyet işlemlerinin başlatılabilmesi için genel not ortalamasının (GNO) 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.