Program Hakkında

MENU

Okul öncesi eğitim bölümünün amacı öğretmen adaylarına okul öncesi dönem çocuklarının psiko-motor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimi, öz-bakım becerilerinin kazandırılmasında ve ilkokula hazırlık alanlarında desteklenmesini sağlayacak beceri ve yeterlilikleri kazandırmaktır.

0-8 yaş arası çocukları hedef alan program gelişmeye yöneliktir. Başka bir deyişle, gelişim sürecinin tüm alanlarını kapsar. Bütünsel bir program olup izlenceye yaklaşımı sarmaldır. Okul öncesi eğitimin hedeflerinin uygulanması, geniş profesyonel bilgi birikimi, öngörü ve hassasiyet gerektirmektedir. Her bir çocuğun, grubun zengin sosyal dokusuna ve anaokulunun uğraş ve faaliyetlerine katkı sağladığı inancına sıkı sıkıya bağlıdır. Okul öncesi eğitimde hedef belirlemek ve bu hedefleri elde etme yöntemlerini planlamak, çocuk gelişiminin tüm alanlarını kapsayan ve her çocuğun temel özellikleri ile çevresi arasındaki karşılıklı ve çok yönlü ilişkilere dikkat çeken gelişimsel-sistematik bir yaklaşımı temel alır. Okul Öncesi Eğitimi Programı, öğrencilerini çocukların düzgün fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini ve olumlu alışkanlıklar edinmelerini sağlama; çocukları ilköğretime hazırlama; yoksun aile ve çevrelerden gelen çocukların eğitim ve gelişimlerinde ortak bir çevre oluşturma; çocukların Türkçeyi düzgün ve akıcı konuşmalarını sağlama konularında uzmanlaştırmayı hedefler.