Fakülte Hakkında

MENU

Ülkenin eğitim alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü açığını hizmet öncesi ve hizmet içinde düzenlenecek nitelikli programlarla yetiştirmek; eğitim araştırmaları yoluyla Türk Eğitim Sistemi’nin bilimsel veri üretme ve tüketme ihtiyacını karşılamak ve ürettiği bilimsel araştırmalarla uluslararası düzeyde eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunmayı hedefleyen üniversitemizin Eğitim Fakültesi kuruluş çalışmalarına 2012 yılı başı ile başlanmıştır.

2012 yılı’nda fakültemiz bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık ile İngilizce Öğretmenliği lisans programları ile Okul Öncesi ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi lisansüstü programları açılmıştır. 2013 yılında bu programlara eğitim sektöründe en fazla ihtiyaç duyulan alanlardan birisi olan okul öncesi lisans programı da eklenmiştir.

Ayrıca 2012 yılında Fakültemiz bünyesinde pedagojik formasyon sertifika programı açılmış ve bu programa 3105 başvuru arasından 200 öğretmen adayının kayıtları yapılmıştır. Program Haziran ayı sonu itibariyle tamamlanacak ve Fakültemiz ilk öğretmen adaylarını Türk Eğitim Sistemi’nin hizmetine sunmuş olacaktır. 2013 yılı’nda bu programlara Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile Okul Öncesi Öğretmenliği doktora programlarının eklenmesi hedeflenmektedir. Doktora programlarımızın YÖK onayına sunulması ile ilgili çalışmalar son aşamasına gelmiş bulunmaktadır. YÖK onayından sonra programlarla ilgili detaylı açıklamalar yayınlanacaktır.