İngilizce Öğretmenliği

MENU

Yürütülen Programlar

  • Lisans programları

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

Fakültemizin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü bünyesinde açılmış olan İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı bilinçli, sorumlu ve çağdaş öğretmenlik ilkeleriyle donanmış öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırmak, İngiliz dilinde uygulamalı dilbilim, pedagoji, kültür ve edebiyat öğretimi, sınıf yönetimi, ders araçları ve teknoloji kullanım becerilerini geliştirmek gibi alanlarda da öğrencilerin lisans ve lisansüstü düzeyde nitelikli eğitim almalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Ders program ve İçerikleri

İngilizce Öğretmenliği

Aybars Erözden
Yrd. Doç. Dr. Aybars ErözdenYabancı Diller Koordinatörlüğü / Koordinatör