Yabancı Diller Eğitimi

MENU
Yabancı Diller Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2012-2013 akademik yılında Eğitim Fakültesi’ne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Bünyesinde açılmış olan İngilizce Öğretmenliği Programında yabancı dil eğitiminde kullanılan ve eğitimsel yaklaşımlar, ikinci dil edinimi ve ikinci dil eğitimi yöntemlerine yönelik dersler yer almaktadır. Öğrenciler, zorunlu ikinci yabancı dil dersleri dışında, programda yer alan seçmeli dersler aracılığıyla da ilgi alanları doğrultusunda kendilerini profesyonel anlamda geliştirme olanağına sahiptirler. Öğrenciler 7. ve 8. dönemlerde ise Okan Koleji ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda, eğitimleri süresince kazandıkları teorik ve uygulamaya dönük bilgilerini gerçek eğitim ortamında uygulayarak gelecekteki mesleklerine hazırlanırlar.