Mezuniyet Koşulları

MENU
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ve VF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 156 kredi (10 kredilik 2 staj dersi dâhil) ve asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.