Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Sevgili Öğrenciler,

Özel eğitim çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.

Eğer bir çocuk;

Kendi yaşıtlarıyla kaynaştırıldığında öğrenmede büyük bir güçlüğü varsa,

Bir bölgedeki okulda yaşıtlarına sağlanan eğitsel fırsatlardan (provizyon) yararlanmasında kendini engelleyen bir durum varsa veya yeterli gelmiyorsa,

Yaşı büyük olmasına rağmen kendisine özel gereksinimleri için uygun bir provizyon yapılmamışsa ve o çocuğu kendi yaşının altında bir gelişim göstermişse ve dolayısıyla (a) veya (b) şıkları içinde yer alıyorsa çocuk herhangi bir durumdan dolayı öğrenme güçlüğüne sahipse Özel Eğitime Muhtaç Çocuktur.

Eğer bir çocuk özel eğitime muhtaç ise bu çocuk özel eğitim hizmetlerinden yararlanmalıdır. Özel eğitime muhtaç birey akranları ile aynı ortamlarda eğitim hizmetleri hakkına sahiptir. Ancak bireyin bireysel farklılıkları bu hizmetlerden yeterince yararlanmasına engel olabilir.

Günümüzde özel gereksinimli birey sayısının giderek arttığı bilinmektedir. Bu artış, çevresel nedenlere, tıbbın ilerlemiş olmasına bağlı olarak erken doğan ya da ileri derecede sağlık sorununa sahip olan bebeklerin yaşatılabilmelerine ve artan trafik ve buna bağlı olarak meydana gelen kazaların artmasına ve benzeri nedenlere bağlanabilir. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre dünya nüfusunun %14'ünü, Türkiye nüfusunun da %12.29'unu özel gereksinimli bireyler oluşturmaktadır. Bu verilere göre şu an ülkemizde altı buçuk milyona yakın özel gereksinimli birey bulunduğu varsayılabilir. Bu sayı hiç de küçümsenemeyecek büyüklüktedir. Tıpkı normal gelişim gösteren bireyler gibi özel gereksinimli bireylerin de eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanma hakkı vardır. Özel gereksinimli bireylerin toplumun bir parçası olarak yaşamaları ancak bu şekilde söz konusu olabilecektir. İşte bu noktada Özel Eğitim Öğretmenlerine çok büyük sorumluluk düşmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı yalnızca özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek değil aynı zamanda özel eğitime gereksinim duyan bireylerin aileleriyle işbirliğine girerek onların sağlık ve eğitim sorunlarıyla ilgilenen sosyal kurumlarla ortaklaşa çalışarak toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Programı bitiren öğretmen adayları başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan; özel eğitim uygulama merkezi okulları, özel eğitim mesleki eğitim merkez okulları, özel eğitim sınıfları (ilkokul-ortaokul-lise), özel eğitim okulları destek eğitim sınıfları, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı; çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurum ve kuruluşlar; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedirler.

Özel Eğitim Öğretmenliği adaylarının mesleğin güzelliklerini yaşamasını temenni ederim.