Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Sevgili öğrenciler,

Tüm çocuklar bedensel özellikleri ve öğrenme yetenekleri yönlerinden kendi aralarında farklılıklar gösterir. Ancak bu farklılıklar çoğu durumda önemli düzeylerde değildir. Dolayısıyla büyüme ve gelişme gereksinimleri olağan koşullarda genel eğitim okullarında karşılanabilir.

Ancak bazı çocuklar bedensel özellikleri ve/ya da öğrenme yeteneklerinde yaşıtlarından önemli farklılıklar gösterir. Bu nedenle gelişme gereksinimlerinin karşılanması, genel eğitim okullarında sağlanan hizmetlere ek ya da farklı bazı düzenlemeleri gerektirir. Bu çocuklara “özel gereksinimi olan çocuklar”, bu gereksinimlerin karşılanması için sağlanan tüm düzenlemelere “özel eğitim” diyoruz.

Üstün ya da özel yetenekli çocuklar bir yana, özel gereksinimi olan çocukların tamamını yetersizliği olan çocuklar oluşturmaktadır. Bu grup içerisinde en yaygın olan yetersizlik grubu zihin yetersizliğidir. Bunu otizm spektrum bozukluğu izlemektedir. Bölümümüz Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programında bu iki yetersizlik grubu esas alınmaktadır.

Özel eğitim, özel eğitime gereksinimi olan her bir çocuğun ayrıntılı bir eğitsel değerlendirmeye dayalı olarak, eğitiminin bireysel olarak planlaması ve uygulanmasını gerektirmektedir. Bu uygulama içerisinde çocuğun gereksinim ve özelliklerine göre bazı özel yöntem, teknik ve stratejilerden, bunun yanı sıra ilişkili hizmetlerden yararlanılmaktadır. Bu bağlamda özel eğitim, bir ekip işidir ve bu ekibin merkezinde “özel eğitim öğretmeni” yer almaktadır.