Dekan Mesajı

MENU

Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2012 yılında kurulmuştur. Fakültemizin genel amacı, eğitim ve kalkınma arasındaki bağı kavramış, inceleme ve araştırmaya önem veren, ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda mesleğinde yetkin öğretmen, rehber ve eğitim uzmanlarını yetiştirmektir. Eğitim ve öğretim çalışmalarımızın temel amacı, mezunlarımızın öğretmenlik mesleğini yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür derslerini yürütmek, hem lisans hem lisansüstü seviyede yapılan tez ve projelerle eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeye yönelik çeşitli faaliyetleri yürütmektir.

Türkiye Cumhuriyetini ve yaşadığı dünyayı yükseltecek kuşakları yetiştirmek, sizler gibi hevesli, azimli, donanımlı, problem çözme becerisine sahip, üretken, alanında yetkin öğretmen adayları sayesinde olacaktır. Kazandığınız vizyon ve değerler ile İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşamanızı diliyoruz.

Kurucu Dekan Mesajını görüntülemek için tıklayınız.