Dekan Mesajı

MENU

Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2012 yılında kurulmuştur. Ülkemizin ihtiyacı olan alanlar göz önüne alınarak, Fakültemiz bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programları ve de Okul Öncesi Eğitimi yüksek lisans programı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Fakültemizin amacı, eğitim ve kalkınma arasındaki bağı çok iyi kavramış, ilkeli, donanımlı, sorgulayan, problem çözen, üreten, sevgiyle öğreten, mesleğinin saygınlığını taşıyan öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve de akademisyenlerin yetişmesini sağlamaktır.

Eğitim ve öğretim çalışmalarımızın temel amacı, mezunlarımızın öğretmenlik mesleğini yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür derslerini yürütmek, hem lisans hem lisansüstü seviyede yapılan tez ve projelerle eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeye yönelik çeşitli faaliyetleri yürütmektir.

Derslerimizde, teoriyi, uygulamayı, araştırmayı eş zamanlı kullanarak, teknolojiyi ve öğrenme yönetim sistemlerini en etkin kullanarak sizi mesleğinize hazırlıyoruz. Derslerimizde, uygulamalarda ve araştırmalarımızda bize büyük fırsatlar sunan kampüsümüzün yanı sıra, kampüsümüzün yanında bulunan Okan Eğitim Kurumları kreşi, ilkokul, ortaokul ve lisesi bizim için bir laboratuvar sayılır. Okan Eğitim kurumlarının okullarıyla, çevre okullarla, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle, rehberlik ve araştırma merkezleriyle işbirliği içinde uygulama derslerimizi yürütmekteyiz.

Fakültemizdeki derslerde, teknoloji destekli derslikler yanı sıra bilgisayar laboratuvarları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık odaları, materyal geliştirme ve görsel sanatlar odası, müzik ve drama odası, dans ve spor salonlarını, konferans salonlarını kullanmaktayız ve öğrenme merkezimizden destek almaktayız.

Üniversitemizde ilgi, yetenek ve ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz happy life dersleri, seçmeli kariyer geliştirme dersleri, 2. yabancıdil dersleri ve üniversite seçmeli derslerinden oluşan bir ders havuzu sunmaktayız. Birinci yılın sonunda, başarı koşullarını sağlayan öğrencilerin ikinci bir programdan kabul alarak, çift anadal ya da yandal yapma fırsatı bulunmaktadır.

Çok güzel, büyük bir bahçe içinde, huzurlu ve güvenli bir kampüs içinde, hedeflerinize ulaşmak için size yol gösteren, model olan, ufkunuzu açan değerli kadrosu ve üniversite ortamıyla gelişmenize ve değişmenize destek oluyoruz.

Türkiye Cumhuriyetini ve yaşadığı dünyayı yükseltecek kuşakları yetiştirmek, sizler gibi hevesli, azimli, donanımlı, problem çözme becerisine sahip, üretken, alanında yetkin öğretmen adayları sayesinde olacaktır. Kazandığınız vizyon ve değerler ile İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşamanızı diliyoruz.

Kurucu Dekan Mesajını görüntülemek için tıklayınız.