Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Eğitim Bilimleri bölümlerinin genel amacı; ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda mesleğinde yetkin öğretmen ve eğitim uzmanlarını yetiştirmek, öğretmenlik mesleğini yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürütmek ve lisansüstü seviyede yapılan tez ve projelerle eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeye yönelik çeşitli faaliyetleri yürütmektir.

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Bölümü; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yönetimi ve Teftişi ile Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarından oluşmaktadır.

Bölümümüz, 2012 yılında kurulmuş olup aynı yıl Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalına öğrenci alımına başlamıştır. RPD Anabilim Dalında öğrenim dili Türkçedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı mezunlarına geniş iş olanakları sunan nadir programlardan biridir. RPD mezunlarımız, MEB’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda ve özel okullar ile TSK ve Polis Teşkilatına bağlı okullarda Rehber Öğretmen kadrosunda, Adliye’ lerde Çocuk ve Aile Mahkemelerinde 'Pedagog' ünvanıyla, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, Özel Psikolojik Danışma Merkezlerinde 'Psikolojik Danışman' ünvanıyla çalışabilmektedirler. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamaları durumunda mezunlarımız, devlete bağlı ya da özel çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma olanaklarına da sahip olabilirler.

Bölümümüz, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, 2012 Eylül ayından itibaren kaliteli bir eğitim programı ve güçlü bir kadro ile programı yürütmektedir. 2012 yılından itibaren mezunlarımız, formasyon belgelerini alarak, ülkemizin çeşitli il/ilçelerine öğretmen olarak atanmışlardır.

Bölümümüzdeki, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında ise lisansüstü eğitim verilmektedir. Söz konusu anabilim dalında, Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programı yürütülmektedir.

Bölümümüzde, ayrıca lisans programı düzeyinde Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları yürütülmektedir. Başarılı öğrencilerimizi ödüllendirme sistemimiz olan bu programlar, birçok başarılı öğrencilerimiz tarafından talep görmektedir. Özellikle Çift Anadal programına kayıtlı olunması durumunda, öğrencilerimiz bir değil iki diplomayla yani iki meslek sahibi olarak üniversitemizden mezun olabilme fırsatına sahip olmaktadırlar.

Bölümümüz ile Avrupa ülkelerindeki bazı üniversiteler arasında öğrenci değişimi yapmak üzere Erasmus Öğrenci Değişimi Protokolü imzalanmış olup, öğrencilerimiz talep etmeleri ve gerekli koşulları sağlamaları durumunda yurtdışındaki anlaşmalı bir üniversitede belli bir süreliğine öğrenim görme olanaklarına sahiptirler.

Bölümümüzün temel hedefi, mezun olduğunda gerek ulusal gerekse kişisel ve mesleki değerlerle donanık mesleğini seven ve üretken öğretmenler yetiştirebilmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için ilkemiz, sürdürdüğümüz eğitim programlarıyla sorgulayıcı, araştırmacı, çözüm odaklı, analitik düşünme becerisine, evrensel ölçütlere uygun bir bilim anlayışına ve etik değerlere sahip eğitim gönüllüleri yetiştirmektir.