Bölüm Hakkında

MENU

Programın amacı, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olacak, onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim verebilecek, “Özel Eğitim” alanının çeşitli sorunları ve gereksinimleri üzerinde inceleme, deneme, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde aldığı görevleri başarıyla ifa edecek, çağdaş, bilimsel gelişmelere uyum sağlayabilen ve onları uygulayabilen, nitelikli, üniversite ve bölümümüzün misyonu doğrultusunda Türk Eğitim Sistemi ve özel eğitim yönetmelikleri konusunda yetkin ve bu doğrultuda çalışabilecek öğretmenler yetiştirmektir.

Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS-4 puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Öğrenci kontenjanı 50 kişidir. Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır. Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı’nda; Zihin Yetersizliği, Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Özel Yetenek, İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği olmak üzere toplam altı seçmeli ders alanı bulunmaktadır.

Programı bitiren öğretmen adayları başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan; özel eğitim uygulama merkezi okulları, özel eğitim mesleki eğitim merkez okulları, özel eğitim sınıfları (ilkokul-ortaokul-lise), özel eğitim okulları destek eğitim sınıfları, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı; çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurum ve kuruluşlar; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedirler.