Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Sevgili Öğrenciler,

Yaşam döngümüzde 0-18 yaş, çocukluk dönemi olarak kabul edilmektedir. Özellikle okulöncesi dönem ya da erken çocukluk dönemi olarak da adlandırdığımız 0-6 yaş dönemi ileri yıllardaki bilişsel, sosyal-duygusal, motor ve kişilik gelişimi gibi tüm gelişim alanlarının temelini oluşturmaktadır. Çocukların gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen eğitim ortamları ve programları çok büyük bir hassasiyet arz etmektedir. Alanda yapılan araştırmaların sonuçları bu dönemin ileri yıllardaki etkisini bireysel ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda ortaya koymaktadır. Çocuklara erken yıllarda, nitelikli eğitimcilerle sunulan öğrenme ortamları bir ülkenin geleceği için yatırım olabilmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi, İlköğretim bölümü bu anlayışı benimseyerek, okulöncesi ve ilköğretim alanında yetişecek olan öğretmen adaylarının eğitimi için, alanında kendisini çalışmalarıyla göstermiş olan öğretim üyelerini Fakültemizin İlköğretim bölümünün çatısı altında bir araya getirmiştir. Şu anda İlköğretim bölümü “okulöncesi öğretmenliği” programı ile geleceğin eğitimcilerini yetiştirirken, “sınıf öğretmenliği ve ilköğretim matematik eğitimi” programlarını açma çalışmaları devam etmektedir.

Üniversitemizin bünyesinde yer alan Okan Koleji, fakültemiz ve ilköğretim bölümü tarafından 21. yy eğitim yaklaşımları ile desteklenmektedir. Yapılan işbirliği ile Okan Koleji öğrencileri verimli öğrenme ortamlarında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar. Böylece kolejde staj yapma imkanı bulan bölümümüz öğretmen adayları da eğitimde iyi örnekleri görerek, bireysel danışmanlık alarak, yaparak ve yaşayarak deneyim kazanırlar.

İlköğretim Bölümü'nün en temel amacı; mesleğini seven, eğitimci olmanın gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrenciler için doğru model oluşturan, alanındaki yenilikleri izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

İlköğretim bölümü fakültemizin diğer bölümleri ve üniversitemizin diğer fakülte ve bölümleri ile işbirliği yaparak öğrencilerin multidisipliner çalışma örnekleriyle formasyon kazanmasını sağlar.

Öğretmenlik mesleğinin inceliklerini birlikte keşfetmek dileği ile tüm öğretmen adaylarına başarılar diliyorum.