Müdürden Mesaj

MENU

Sevgili Arkadaşlar,

Günümüzde Tıp bilimi ve Teknolojisindeki hızlı değişim ve gelişmelerin yanı sıra, tüm dünya ile paralel Türkiye’de de sağlık hizmetleri gün geçtikçe büyümektedir. Bu değişim, gelişme ve büyüme; hem verilen hizmetlerin çeşitliliği hem de açılan sağlık kuruluşlarının sayısı ile kendini göstermektedir. Doğaldır ki, Hizmet çeşitliliği ve sağlık kuruluşlarının sayısı arttıkça, sağlık personeli sayısına da ihtiyaç artmaktadır.

Ülkemizde sık sık ifade edilen hekim hemşire açığının bir benzeri de sağlık teknikerliği alanında yaşanmaktadır. Sağlık Hizmetinin bir ekip işi olduğu düşünülürse, sağlık teknikeri sağlık ekibinin bir üyesi olarak önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle pek çok sağlık hizmeti alanında nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirilmesi toplumun sağlığı ve ülkenin sağlık sistemi için önem arz etmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz; Hasta Haklarına ve Tıp Etiği değerlerine saygılı, mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli sağlık mesleği mensubu yetiştirmek için, 13 farklı alanda program yürütmektedir. Bu programlarımızdan Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Odyometri, Optisyenlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri hem örgün hem de II. Öğretim, Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuk Gelişimi, Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, , Radyoterapi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarımız ise örgün eğitim şeklinde eğitim sunmaktadır.

2 yıllık eğitim süresince, teorik ve uygulamalı eğitim veren yüksekokulumuz, Öğrencilerimize mesleki beceri kazandırılması için gerekli alt yapıya sahiptir. Alanında uzman ve uygulamanın içinden gelen eğitim kadromuzla, üniversitemizin kendi hastanesinde, Simülasyon merkezimizde ve her programın kendi laboratuvarında öğrencilerimize uygulamalı eğitim vermekteyiz. Ayrıca Özel ve kamu hastaneleri ile yaptığımız anlaşmalar sonucu gerek İstanbul’da gerek başka illerdeki hastanelerde öğrencilerimize staj ve uygulama imkânı sağlamaktayız.

Sağlık alanı iş bulma konusunda sıkıntısı olmayan nadir alanlardan biridir. Bu nedenle sınava girecek aday öğrencilerimiz rahatlıkla iş bulacağı bu alanları çekinmeden yazabilirler. Ayrıca 2 yıllık bu programları bitirdiklerinde, programına göre hemşirelik, çocuk gelişimi, sağlık yönetimi, işletme gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilme ve de 2 yıllık eğitim süreleri içinde Çift Anadal programı ve Yandal yapma imkânımız bulunmaktadır.


Bir arada olabilmek dileği ile,

Sevgilerimle,