Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

MENU

Bu program çerçevesinde; temel laboratuvar tekniklerini iyi bilen tıbbi laboratuvarların tüm bölümlerinde (biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, endokrinoloji vb.) çağdaş teknolojiyi kullanabilen laboratuvar teknikerleri yetiştirilmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Programı’nın özellikleri ve prensipleri doğrultusunda öğrencilerin konu ile ilgili teorik bilgileri aldıktan sonra; öğretim elemanları gözetiminde yeterli donanıma sahip hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler ) laboratuvarlarında “Klinik Uygulama Laboratuvarları” dersleri kapsamında uygulamaya katılırlar. Öğrencilerimiz 1. yılın sonunda zorunlu 40 iş günü olan yaz stajlarını klinik laboratuvarlarda tamamlarlar.

Özellikle son on yılda önem kazanan sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon, artan hastane sayısı nitelikli sağlık ekibine ihtiyacı da artırmıştır. Öğrencilerimiz, Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi Programı ile ilgili bilgilerin yanı sıra yan dal olarak diğer programlardan da dersler aldığında, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademelere de yükselebileceklerdir.

Bu programdan mezun olanlar, hastaneler ve tıbbi laboratuvarlarda istihdam edilebileceklerdir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapılabilen lisans bölümleri: Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoenformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

Eğitim Süresi: 2 yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Hastane / Laboratuvar Uygulaması: Var
Hastane / Laboratuvar Stajı: Var
Puan Türü: YGS-2
Eğitim Dili: Türkçe