Radyoterapi

MENU

Bu programın amacı; radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek ve radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek nitelikte eleman yetiştirmektir.

Radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, radyoterapi uzmanının direktifi ve radyasyon fizikçisinin (yoksa uzmanın) ölçü ve hesaplarına göre, iyonizan ışınlı tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, muhafazası ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa zamanda şef veya uzmana haber verilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda yeterlilik kazandırmayı hedefler.

Radyoterapi teknikerleri, radyoterapi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte bir ekip halinde hazırlık ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte radyoterapi uygulamaları özel hastanelerde de yapılabilmektedir. Bu nedenle radyoterapi meslek elemanlarının istihdam alanları geniştir. Mezunlarımız bu kurumlarda iş bulabilmektedir.

Eğitim Süresi: 2 yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Hastane Uygulaması: Var
Hastane Stajı: Var
Puan Türü: YGS-1
Eğitim Dili: Türkçe