Perfüzyon Teknikleri

MENU

Günümüzde kalp ve damar hastalıklarından ölümler ilk sıralarda yer almaktadır. Kalp ve damar hastalıklarının büyük bir bölümünde yapılan ameliyatlar kalp - akciğer pompası ile gerçekleştirilmektedir.

Bu pompa sistemi ile kalp ameliyatı sırasında kalp ve akciğerler devre dışı bırakıldıktan sonra tüm dokulara sentetik hatlarla kan gönderilerek hasta yaşamı sürdürülmektedir. Ayrıca kalp ameliyatı öncesi veya sonrası kalp - akciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda kalp ve akciğerleri destekleyici cihazlar kullanılmaktadır.

Bu cihazların kullanımıyla hastalar yaşama dönebilmekte veya kalp nakline hazırlanarak yaşam şanslarını devam ettirebilmektedir. Bundan dolayı kalp - akciğer pompası ve destekleyici cihazların hazırlanması, kullanılması ve fonksiyonun devam ettirilmesi hastanın hayatı için çok büyük önem taşımaktadır.

Bu programla amacımız kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında yerini alan kalp - akciğer pompası ve kalp, akciğer destek cihazlarının uygulanmasında kalp cerrahına ameliyathane şartlarında yardımcı olacak teknik elemanların yetiştirilmesidir.

Bu bölümden mezun olanlar, kalp ameliyatlarında, kalp-akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımı ile kan dolaşımının devamını sağlar; karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makineyi, diyaliz makinesini kurar ve çalıştırır. Perfüzyon teknikerleri hastanelerde çalışma olanağı bulabilirler.

Eğitim Süresi: 2yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Hastane / Ameliyathane Uygulaması: Var
Hastane / Ameliyathane Stajı: Var
Puan Türü: YGS-2
Eğitim Dili: Türkçe