Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

MENU

Bu programın amacı, hastalıkların tanısı ve tedavisinde hekim tarafından kullanılan radyolojik tanı ve tedavi (radyodiagnostik, radyoterapi, ultrason, nükleer görüntüleme, kompüterize tomografi vb.) ünitelerinde çalışabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir.

Mezunlarımız; hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, vasküler anjio, nonvasküler girişimsel radyoloji gibi birimlerinde, nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde; özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 2 yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Hastane / Görüntüleme Merk. Uygulaması: Var
Hastane / Görüntüleme Merk. Stajı: Var
Puan Türü: YGS-1
Eğitim Dili: Türkçe