Diyaliz

MENU

Bu programın amacı; diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın hemodiyaliz merkezlerinde diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında çalışan, hastalara nitelikli sağlık bakımı veren, hasta ve yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirebilen, diyaliz makinesinin bakımını yapabilen, hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitesi ile ilgili teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli teknik sağlık personeli yetiştirmektir. Öğrenciler temel tıp bilimleri ve mesleki teorik derslerin yanında hemodiyaliz ve periton diyaliz ünitelerinde klinik uygulama dersleri almaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel hastanelerle diyaliz merkezlerinde iş bulabilmektedirler. Bu programdan mezun olan öğrenciler resmi ve özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde uzman doktor gözetiminde çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 2 yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Hastane / Diyaliz Merkezi Uygulaması: Var
Hastane / Diyaliz Merkezi Stajı: Var
Puan Türü: YGS-2
Eğitim Dili: Türkçe