Mimarlık

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü olarak hedefimiz, güncel sanat ve mimarlık tartışmalarını ve üretimini yakından takip edecek, aynı zamanda entelektüel bireylerin açığa çıkmasına olanak verecek düşünce ve üretme ortamı içerisinde eğitim vermektir. Öğrenenlerimizi heyecanlandırmak, tasarlama ve yaratma olgusunu sevdirmek için genç kadrodan, onları meslek ortamına hazırlamak amacıyla deneyimli mimarların katkısından yararlanmaktayız.

Bölümümüzde mimarlık eğitimi, sadece bir meslek edindirme misyonunun ötesinde yaratıcı, uygar bireyler yetiştirme yönünde bir pozisyon almaktadır. Öğrenenlerimiz yoğun bir 4 yıllık eğitim süreci içerisinde donanımlı birer meslek insanı olarak kendilerini yetiştirmek üzere hazırlanmaktadırlar. Anlaşılacağı gibi kendini yetiştirme sorumluluğunun genç mimar adaylarında olacağı bir entelektüel ortam için çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki eğitim yaşam boyudur ve biz meslek eğitiminde bu anlayışın ancak temellerini sunabiliriz. Bu bağlamda, kadromuzun bireyleri de birer öğrenendir ve programımızı bu ilkelere göre sürekli geliştirmekteyiz. Üniversitemizin dinamik ve değişimlere açık yapısı gelişimimizi desteklemektedir.

Her geçen yıl öğrenci sayımız artmakta, buna uygun olarak mekânlarımız yenilenmekte, kadromuz genişlemektedir. İngilizce ve Türkçe Lisans programlarımız yanında ve devamında Mimarlık Tezli ve Tezsiz Lisansüstü programlarımız da bulunmaktadır. Öğrencilerimizi diğer üniversitelerle ortak yürütülen atölye çalışmaları, Mimarlar Odası etkinlikleri, Yapı Endüstri Merkezi etkinlikleri gibi etkinliklerde etkin görev almaları konusunda desteklemekteyiz.