Görsel İletişim Tasarımı

MENU
Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; küreselleşmiş dünyada özne odaklı ve disiplinler arası ilişkiye açık, görsel iletişim yeteneklerini zenginleştiren ve donatan bir eğitim anlayışına sahiptir. Sahip olduğumuz bu anlayış, öğrencilerimize farklı seçenekler sunmakta, farklı teknik olanakları deneyimleme ve uzmanlaşma alanları açmayı amaçlamaktadır. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; görsel tasarım, yeni medya sanatları ve fotoğraf gibi görsel iletişim alanının günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan alt başlıklarını kapsamaktadır. Bölümümüz öğrencileri, bu başlıklar bağlamında donanımlı stüdyo, atölye ve multimedya laboratuvarlarımızda farklı teknik ve uygulamaları deneyimleyerek eğitimlerini ayrıcalıklı bir ortamda sürdürmektedir.

İletişimin başat olduğu günümüz dünyasında yaratıcı bireyler yetiştirebilmek, aynı zamanda etkin bir uygulama ortamı yaratmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda 'Fotoğraf Stüdyosu', 'Yeni Medya ve Görsel İletişim' atölyeleriyle, 'Özgün Baskı' atölyesi de bulunmaktadır.