Öğretim Üyesi Uzmanlık Alanları

MENU
Dr. Öğr. Üyesi Baharak Tabibi
 • 20. yy doğu ve batı bağlamlarında mimari karşılaştırmalar
 • 20. yy Mimarlığı
 • Mimarlık tarihi yazımı
 • Cinsiyet kuramı ve ötekileştirilmiş cinsel kimlikler
 • Mimari tasarım
 • Mekan ve kimlik

Öğr. Gör. Melody Safarkhani
 • Mimari tasarım, teori ve uygulama
 • Mimari tasarımda biçim gramerlerinin yorumlanması ve sunumu
 • Yapılı çevrede sürdürülebilirlik; yeşil mimari
 • Mimarlık ve Peyzaj mimarlığın arayüzü

Prof. Dr. Mehmet Emre Aysu
 • Mimari tasarım
 • Kentsel tasarım
 • Kentsel koruma yenileme

Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız
 • Mimari akustik
 • Ekolojik mimarlık
 • Sürdürülebilir tasarım
 • Temel tasarım

Prof. Dr. Behiye Işık Aksulu
 • Mimari tasarım
 • Koruma yenileme
 • Mimari restorasyon
 • Tarihi kent merkezleri
 • Anıt ve geleneksel konutlar

Doç. Dr. Seyhan Yardımlı
 • Yapı strüktürleri
 • Malzeme
 • Sürdürülebilirlik

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Özbil
 • Mimari tasarım
 • Renovasyon

Dr. Öğr. Üyesi Eda Özsoy
 • Kentsel tasarım
 • Mimari tasarım

Dr. Öğr. Üyesi Nevbahar Atalay
 • Kentsel tasarım
 • Mimari tasarım
 • Kent estetiği
 • Mimarlık sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Arın
 • Tarih/Kültürel peyzajlar
 • Mekan, kültür, bellek
 • Kentsel peyzaj tasarımı
 • Sürdürülebilir peyzajlar
 • Temel tasarım

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Tutunchian
 • Sıfır enerji binalar
 • Binalar için enerji sistemleri
 • Enerji verimli bina tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çiçek Ünal
 • Mimari koruma ve restorasyon

Öğr. Gör. Ceyhun İlsever
 • Restorasyon
 • Kentsel planlama
 • Yapı malzemeleri
 • Ergonomi
 • Antropometri
 • İnşaat süreci
 • Islak mekan tasarım ve uygulamalar

Arş. Gör. Merve Türk
 • Rölöve ve restorasyon
 • Kırsal mimari
 • Kilise mimarisi
 • Mimari tasarım