Öğretim Üyesi Uzmanlık Alanları

MENU

Prof. Dr. Mehmet Emre Aysu

 • Mimari tasarım
 • Kentsel tasarım
 • Kentsel koruma yenileme

Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız

 • Mimari akustik
 • Ekolojik mimarlık
 • Sürdürülebilir tasarım
 • Temel tasarım

Prof. Dr. Behiye Işık Aksulu

 • Mimari tasarım
 • Koruma yenileme
 • Mimari restorasyon
 • Tarihi kent merkezleri
 • Anıt ve geleneksel konutlar

Doç. Dr. Seyhan Yardımlı

 • Yapı Strüktürleri
 • Malzeme
 • Sürdürülebilirlik

Dr. Öğr. Üyesi Baharak Tabibi

 • 20. Yy Doğu Ve Batı Bağlamlarında Mimari Karşılaştırmalar
 • 20. Yy Mimarlığı
 • Mimarlık Tarihi Yazımı
 • Cinsiyet Kuramı ve Ötekileştirilmiş Cinsel Kimlikler
 • Mimari Tasarım
 • Mekan ve Kimlik

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Özbil

 • Mimari tasarım
 • Renovasyon

Dr. Öğr. Üyesi Feride Şener Yılmaz

 • Fiziksel çevre kontrolü
 • Mimari aydınlatma tasarımı
 • Bina enerji performansı
 • Enerji etkin ve iklim dengeli tasarım
 • Yapı fiziği
 • Sürdürülebilir tasarım

Dr. Öğr. Üyesi Eda Özsoy

 • Kentsel Tasarım
 • Mimari Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi Nevbahar Atalay

 • Kentsel tasarım
 • Mimari tasarım
 • Kent estetiği
 • Mimarlık Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Arın

 • Tarihi / Kültürel Peyzajlar
 • Mekan, Kültür, Bellek
 • Kentsel Peyzaj Tasarımı
 • Sürdürülebilir Peyzajlar
 • Temel Tasarım

Öğr. Gör. Melody Safarkhani

 • Mimari tasarım; teori ve uygulama
 • Mimari Tasarımda biçim gramerlerinin yorumlanması ve sunumu
 • Yapılı çevrede sürdürülebilirlik; yeşil mimari
 • Mimarlık ve Peyzaj mimarlığın arayüzü

Öğr. Gör. Sanam Aeinfar

 • Yapı bilimleri
 • Dinamik ve esnek mimari tasarımı
 • Akıllı ve Ekolojik kentlerle sürdürülebilir binalar ve kentsel tasarım

Öğr. Gör. Ceyhun İlsever

 • Restorasyon
 • Kentsel planlama
 • Yapı malzemeleri
 • Ergonomi
 • Antropometri
 • İnşaat süreci
 • Islak mekan tasarım ve uygulamalar

Arş. Gör. İrem Yergün

 • Rölöve ve restorasyon
 • Cumhuriyet dönemi mimarlığı
 • Mimari tasarım

Arş. Gör. Merve Türk

 • Rölöve ve restorasyon
 • Kırsal mimarlık
 • Mimari tasarım