Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER

İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 2008-2009 Akademik Yılı’nda, Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde İstanbul Okan Üniversitesi’ndeki kurularak İngilizce Mimarlık Lisans eğitimine başlamıştır. 2015-2016 Eğitim döneminde Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi içinde yer almış ve mimarlık lisans eğitime İngilizce ve Türkçe Bölümleriyle devam etmektedir. Zaman içinde Programlarımız güncel ve uluslararası mimarlık eğitimi beklentileri doğrultusunda düzenlemelerle geliştirilerek son şeklini almıştır. Öğrenci sayımızın giderek artmasına koşut olarak öğretim üyesi kadromuz da önemli ölçüde zenginleşmiş; öğrenciler için yatay dikey geçişleri, çift anadal programlarını olanaklı kılan esnek programlar uygulanmaya başlamıştır.

Mezunlarımızın, tarihsel ve sosyal farkındalığa sahip, çevresel ve etik anlamda duyarlı, son teknolojiler hakkında bilgilenmiş, yaratıcı ve çağdaş mimarlar ve uygar insanlar olarak “kendilerini yetiştirebilmeleri” için ortamlar yaratılmaktadır. Proje tasarım stüdyolarında mimarlık uygulama ortamında çalışmalarını sürdüren deneyimli, sanatçı mimarların, akademik alanda yenilikçi görüşlerle donanmış dinamik genç akademisyenlerin etkin katkılarından yararlanılmakta; öğrenenlere (öğrencilerimize) profesyonel yaşam ile temas halinde olma olanağı sunmaktayız. Zorunlu programlar, zengin mesleki ve üniversite seçimli yaşama kültürü ve sanatla bezenmiş hobi ve girişimcilik dersleriyle desteklenmektedir. AB Erasmus değişim programlarından yararlanılmaktadır. Üniversitemiz üst yönetimi değişim ve gelişime açık yaklaşımıyla bölümümüzün ve programlarımızın gereksindiği desteği sağlamakta; sürekli gelişme için bizleri yüreklendirmektedir.

Özellikle insan olma onuru ve etiği ile mesleğini seven, yaratıcı mimarların yetişmesine katkı vermek en büyük düşümüz / hedefimiz / önceliğimizdir. Meslek sevgisini hobi ve eğlence haline getirmeye inanıyor ve eğitim hedeflerimizi paylaşıyorsanız OKAN’a ve Bölümümüze hoş geldiniz.