Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü disiplinler-arası eğitim anlayışı ile makro ölçekten mikro ölçeğe kadar uzanan geniş bir spektrumda nitelikli, yetkin, yenilikçi ve yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu yolda, analitik düşünen, bilgi odaklı araştırma yapan, ve edinilmiş bilgileri sentezleyen, çevresel problemleri tanımlayan ve çözüm üretebilen, tarihsel ve kültürel mirasına duyarlı, sürdürülebilirliği öncelikli tasarım olgusu olarak kavrayan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, teknoloji alanındaki yeniliklere açık, etik değerlere duyarlı, ulusal ve uluslararası platformda yarışabilen, çağdaş, girişimci ve araştırmacı meslek insanları yetiştirmeyi ilke olarak benimsemiştir.