Bölümün Amacı

MENU

Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü, öğrencilerini son teknolojiler hakkında bilgi sahibi, tarihsel ve toplumsal farkındalığa sahip, çevreye duyarlı ve etik değerlere sahip, yaratıcı ve çağdaş mimarlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Teori ve pratiğin bir arada İngilizce olarak yürütüldüğü eğitim ile; mimari kavramları içselleştirmiş, yabancı dil bilen, sektör için gerekli niteliklere sahip ve uluslararası rekabette yer alacak mimarların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim modelimiz pratiğe (uygulayarak öğrenme) dayanmaktadır ve başarılı mimarlar için gerekli olan liderlik becerilerini ve girişimcilik niteliklerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Çalışan mimarların aktif katkısını tasarım eğitimine dahil ederek, öğrencileri eğitimlerinin ilk aşamalarından itibaren profesyonel alanla yakın temasa geçirerek, mezuniyet sonrası izleyecekleri kariyerlere tam anlamıyla hazırlıyoruz.

Böylece Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü, öğrencilerini mimarlık kavramlarını içselleştirmiş, yabancı dil bilen, sektörün gerektirdiği niteliklere sahip, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mimarlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.