Dekan Mesajı

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, üniversitemizin modern kampüsünde, yetkin altyapısı, kentin çevresinde merkez olma özelliği ve doğaya açık bir ortamda, öğrencilerini eğitirken üretmek felsefesiyle öne çıkan ve fark yaratan ülkemizin en nitelikli sanat, tasarım ve mimarlık eğitimi veren kurumlarındandır.

Günümüz dünyasında, bilginin ve iletişiminin önemi daha da artmış olup sanat ve tasarım eğitiminde disiplinlerarası yaklaşımlar da önem kazanmaya başlamıştır. Sanat ve tasarım disiplinleri, üretim ve eğitim açısından çok boyutlu bir yapılanma içinde yer almaya başlamıştır. Mimarlık alanı teknoloji ve bilimle sanatı bir arada yoğurarak, çevreci yaklaşımlarla ürünlerini verme yolundadır.

Uygarlık yolunda, özellikle 20. yüzyıl, bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin ortaya çıkmasına tanıklık etmiş, bu bağlamda atılan adımlar dünyanın çehresini değiştirirken, iç çelişkilerini de oluşturmuştur. Bu süreç yaşamın kavramlarını farklılaştırırken, sanatın yansıtmacı tavrını da etkilemiş ve dönüştürmüştür. Bu dönüşüm yaratıcı ifade eylemlerinin üretilme süreçlerinde kavramsal yaklaşımların ve bilgi birikiminin öneminin anlaşılmasını da sağlamıştır. Sanat, günümüzde yaşamı salt estetize edilmiş yollarla betimlemezken, güncel sanat pratiği altında yaşamın ilişkilerini ve çelişkilerini daha çok mercek altına almaya başlamıştır. Yaratıcılığı temel alan tasarım alanları, işlevsellik bağlamında yaşamın ihtiyaçlarını üzenlemekte, boyutlandırmaktadır.

Bu bağlamda Fakültemizin bölümleri disiplinlerarası bir anlayış içinde, öğrenci katılımını da üst düzeyde yer vererek eğitim programlarını oluşturmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul’un Anadolu yakasında 2006-2007 Eğitim - Öğretim yılında sanat ve tasarım eğitiminde üreterek eğitmek felsefesiyle yaratıcı ve becerilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek ilkesini benimseyen bir anlayışla kurulmuş olup, Moda Tasarımı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sinema TV, Sanat ve Kültür Yönetimi ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri’ne, Mimarlık Bölümünün de eklenmesiyle daha da güçlü bir şekilde eğitimini sürdürmektedir. Fakültemizin öğrencisi olma şansını elde eden gençlerimizin, eğitimlerini tamamladıktan sonra sanatçı, tasarımcı ve mimarlar olarak yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarıyla İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin bayrağını başarıyla taşıyacaklardır.