Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Sinema çağının dinamiklerini yansıtan, onlardan beslenen ve onları etkileyen büyülü bir mecradır, cezbedici bir hikaye anlatma yöntemi ve aynı zamanda politik söylemlerin güçlü bir aracıdır. İlkel toplumların mitoslarından, ateşin çevresindeki ritüellerden karanlık bir salonda film izlemeye varan süreçte büyük değişimler olmuşsa da insanlığın hikaye anlatma ve dinleme ihtiyacı sürüp gitmektedir. Günümüzde, endüstrinin ve teknolojik imkanların etkisiyle ortaya çıkan yeni trendler ve üretim biçimleri sonucunda sinema televizyon alanının pratiğinin büyük ölçüde değiştiğini görüyoruz. Bunun yanında alandaki pratiği etkileyen, tanımlayan ve bilimsel birikimi oluşturan kuramsal alanda da yeni yaklaşımlar ve bakış açılarıyla karşılaşmaktayız. Bütün bunların ışığında alanda çalışacak kişilerim güçlü bir donanıma ve bilgi birikimine ihtiyacı olduğu ortadadır.

Bir Sinema-Televizyon bölümü zorunlu olarak tüm bu geleneksel ve modern pratikleri, kuramsal ve tarihi yaklaşımları öğretmek, bunun ötesinde öğrencilerin tüm bu birikimi kullanabilir ve kritik edebilir hale gelmesini sağlamak amacında olmalıdır. Bu bağlamda sadece alandaki bilgi birikimini öğrenmek ve uygulamak değil özellikle güzel sanatların diğer alanlarıyla disiplinler arası bir şekilde çalışılması da zorunludur. Ayrıca sinemayı bir endüstri olarak düşündüğümüzde sektörel bağlantıların sağlanması ve sektördeki çalışma pratikleri konusunda öğrencilerde farkındalık yaratmak son derece önemlidir. Sinema ve televizyon eğitimi yaratıcılık, teknik ve bilimsel bilgi, sanatsal beceri ve ekip çalışması ve sektörel dinamiklerin bilinmesini gerektiren bir interaktif uygulama alanıdır.

Fakültemizin Sinema-Televizyon Bölümü öğrencilere bu birikimi sağlayabilmek ve onları yeterli bir kuramsal-pratik donanıma ulaştırabilmek için alanda deneyimli ve sektörde önemli isimler olan hocaları, çağdaş stüdyosu, sürekli yenilenen teknolojik donanımı ile eğitim vermektedir. Başta sinema ve televizyon alanında; ayrıca geleneksel medyanın yanı sıra görselliğin ön planda olduğu internet mecraları ve reklamcılık gibi alanlarda çalışabilecek; hem entelektüel hem de teknik açıdan donanımlı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.