İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

MENU

Bu disiplin, kullanıcıların anatomik, ergonomik, psikolojik, ekonomik, sosyolojik, kültürel tüm verilerini saptayarak teknolojik gelişmelerin ışığında konforlu, zaman tasarruflu, özgün, işlevsel, estetik, kişi ya da kurumsal kimliği özel çözümler üreterek mekânların zemin, duvar, tavan ilişkisi içinde mobilya, aydınlatma, tekstil, aksesuar vs. tüm donanımı ile tasarlanmasını kapsar. Bu dallarda eğitim alan öğrenciler insan, mekan ve mobilya ilişkilerini işlevsellik, konstrüksiyon, biçim, renk ve malzeme içerikli disiplinlerle ele alırlar.

Eğitim programının içeriğini özel ve genel mekânlarda temel tasarım ilkelerinin kavranması ve özgün tasarımcı kimliğinin kazanılmasını sağlamak amacı ile saptanmış konular oluşturur. Düşünsel ve yaratıcı kimliğin gelişmesi için hazırlanan programlarla global platformda rekabet edebilecek donanıma sahip iç mimarlar yetiştirilmesi için gerekli ortam sağlanır.